Lietuvos Raudonosios knyga

Lietuvos raudonoji knyga – tai ne tik retų ir nykstančių rūšių sąrašai, aprašymai, bet ir teisinis dokumentas, kuriuo remiantis šalyje organizuojama šių rūšių apsauga, sudaromi gamtotvarkos planai joms išsaugoti. Šią knygą sudaro žinių sąvadas apie saugomų rūšių būklę ir apsaugos būdus.

Lietuvos Raudonosios knygos istorija

1959 m. priėmus pirmąjį Gamtos apsaugos įstatymą, Lietuvoje pradėta galvoti apie specialius retų ir nykstančių rūšių sąrašus.

Saugomų rūšių kategorijos

Lietuvos Raudonosios knygos rūšys skirstomos į 5 kate­gorijas, atitinkančias Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos Raudonosios knygos senąsias kategorijas (1976 m.).

Pasiskirstymas pagal grupes

Lietuvos Raudonojoje knygoje aprašytos 767 gyvūnų, augalų, kerpių ir grybų rūšys. Lentelėje pateikiama, kaip saugomos rūšys yra pasiskirsčiusios pagal grupes ir Lietuvos Raudonosios knygos kategorijas.