Blue Flower

Pasiskirstymas pagal grupes

Raudonojoje knygoje aprašytos 767 gyvūnų, augalų, kerpių ir grybų rūšys. Lentelėje pateikiama, kaip rūšys yra pasiskirsčiusios pagal grupes ir Raudonosios knygos kategorijas:

Lietuvos Raudonosios knyga

Lietuvos raudonoji knyga – tai ne tik retų ir nykstančių rūšių sąrašai, aprašymai, bet ir teisinis dokumentas, kuriuo remiantis šalyje organizuojama šių rūšių apsauga, sudaromi gamtotvarkos planai joms išsaugoti. Šią knygą sudaro žinių sąvadas apie saugomų rūšių būklę ir apsaugos būdus.