Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos

Lietuvos Raudonosios knygos rūšys skirstomos į 6 kate­gorijas, atitinkančias Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos Raudonosios knygos senąsias kategorijas (1976 m.).

Lietuvos Raudonosios knygos saugomų rūšių kategorijos

 

0 (Ex) - išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys

1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

5 (Rs) - išsaugotos rūšys, kurių, anksčiau įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą, gausumas jau atkurtas

 

Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos