Bentosas (gr. benthos - gylis) - organizmų (augalų ir gyvūnų), gyvenančių vandens telkinių dugne, visuma.

 

Chelicera (gr. chēlē - vėžio žnyplės  ir keras - ragas) - chelicerinių gyvūnų pirmoji burnos galūnių pora, atliekanti žandų funkcijas.

 

Detritas (lot. detritus - sutrintas) - vandenyje skendinti arba vandens baseino dugne nugulusi organinė medžiaga, susidedanti iš gyvūnų ir augalų liekanų.

 

Distrofiniai ežerai - paprastai aukštapelkių (nemaistingi) ežerai, kuriems būdingas mažas gylis, rudas vanduo, storas dumblo ar sapropelio sluoksnis, dažnai užželiantys pagal liūninį tipą.

 

Eutrofiniai ežerai - pagal hidrobiologinius parametrus, šiuose ežeruose kaupiasi makrofitų biomasė, vyksta jos puvimas. Beveik visų ežerų perimetru auga lapuočiai medžiai, krūmai, kurių nuokritos dar pablogina vandens kokybę.

 

Makrofitai - vandenyje augantys aukštesnieji augalai, o dumbliai neįtraukiami. Pagal savo augimo teritoriją vandens augalai skirstomi į hidrofitus (augantys vandens telkinių pakrantėse ir apsemti tik iš dalies) ir hidratofitus (apsemtas visas augalas ar didesnioji jo dalis).

 

Perifitonas - tai prisitvirtinantys kolonijiniai ir siūliniai žalieji dumbliai bei melsvadumbliai ir įvairūs nejudrūs bestuburiai - vabzdžių, pavyzdžiui, mašalų ir kitų uodų lervos, plokščios lašalų ir ankstyvų nimfos bei planarijos.

 

Planktonas - smulkūs organizmai, kurie plūduriuoja atviruose vandenyse, paprastai netoli vandens telkinio paviršiaus. Planktoniniai organizmai dažnai gali judėti, bet dauguma jų tokie maži, kad prieš stiprias sroves nepasislenka į priekį.

 

Rituoliai - tai lašišų jaunikliai, kurie 1-3 metus paaugę upėse, „ritasi“ į jūrą, o ten praleidę porą metų ir subrendę, į Lietuvos upes grįžta neršti.

 

Sapropelis (gr. saprós - "puvimas" ir pelós - "dumblas, purvas") - dumblingos nuosėdos ar nuogulos, susidariusios gėlų, stovinčių vandens telkinių (ežerų, tvenkinių, kūdrų) dugne. Koloidinėje padėtyje turi daug organinių medžiagų.

 

Stenofagai (steno- + gr. phagos - ėdikas) - biol. gyvūnai, mintantys tik tam tikros rūšies maistu, pvz., žuvys: skersnukis, baltasis amūras minta tik vandens augalais, paukščiai: kryžiasnapis, kurapka - tik grūdais, augalų sėklomis.

Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos