IUCN kategorija - DD - taksonai, apie kuriuos trūksta duomenų

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis, angl. Black-necked Grebe) - kraginių (lot. Podicipedidae) šeimos vandens paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

♫ Juodakaklių kragų balsai veisimosi metu kaip ir kitų kragų – triukšmingi. Tuoktuvių balsai labai įvairūs. Tai ir spiegimas „huit“, trelės „bi-ip“ ir „pite-pite-pite“.

Laukinės anties dydžio kragas tamsiu kūno viršumi, rudais šonais ir balta apačia. Išsiskiria geltonomis, žvilgančiomis skruostų plunksnomis ir staigiai iš apačios į viršų užlenktu posnapiu. Parskrenda balandžio viduryje, o migruoja rugsėjį. Veisiasi negiliuose (bet ne seklesniuose nei 0,5 m) su gausia viršvandenine augalija (nendrėmis, švendrais, meldais, ajerais, asiūkliais) ir turtinga povandenine ir plūduriuojančia augalija neužterštuose vandenyse: eutrofiniuose ežeruose, žuvininkystės tvenkiniuose, apsemtuose durpynuose, karjeruose, žemapelkių balose.

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis)

Nuotraukos autorius Becky Matsubara / CC BY

Peri dažniau grupėmis nei pavieniui, dažniausiai greta rudagalvių kirų. Lizdas – plaustas iš šlapių vandens augalų su purvo priemaiša, kraunamas 40 – 80 cm gylio zonose su išretėjusia, aukštąja augalija netoli atviro vandens. Retai sunešamas ant kieto substrato (viksvų kupsto, dumblo salelės). Dėčių aptinkama nuo gegužės pabaigos. Jose – trys arba keturi, kartais penki – aštuoni  kiaušiniai.  Peri 21 dieną. Peri abu poros nariai. Vadą tėvai dalijasi. Minta daugiausia vandens vabzdžiais ir jų lervomis, nardo gaudydami mažas žuvis, smulkius vėžiagyvius, jaunas varles ir buožgalvius.

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis)

Nuotraukos autorius Becky Matsubara / CC BY

Gali perėti iki 150 porų. Nyksta tiek ilgalaikėje, tiek trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau pastaraisiais metais stebimas spartesnis nykimas. Vietinės populiacijos dažniausiai mažos ir nestabilios, tačiau trūksta duomenų apie jų paplitimą šalyje ir jų pokyčių priežastis.

Juodakakliai kragai veisiasi siauro spektro nestabiliose buveinėse. Palankios tik pradinės jų užaugimo ir užpelkėjimo stadijos. Svarbu išsaugoti mozaikinę viršvandeninės augalijos struktūrą potencialiose buveinėse, mažinti vandens telkinių taršą, riboti žmonių lankymąsi žinomose veisimose vietose.

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis)

Nuotraukos autorius Becky Matsubara / CC BY

Juodakaklis kragas yra Holarktinė rūšis. Eurazijoje fragmentiškas arealas driekiasi nuo Ispanijos ir Didžiosios Britanijos iki Kinijos, pietuose pasiekia Šiaurės Afriką. Vakarų Palearktikoje nominalus porūšis išplitęs iki Pietų Skandinavijos, Volgos vidurupio ir Vakarų Sibiro šiaurėje bei Mažosios Azijos, Užkaukazės, Centrinės Azijos pietuose. Lietuvoje dėl buveinių specifikos juodakaklis kragas paplitęs sporadiškai ir netolygiai.


Tipas: Chordiniai (lot. Chordata)

Šeima: Kraginiai (lot. Podicipedidae)

Būrys: Kraginiai paukščiai (lot. Podicipediformes)


IUCN kategorija - DD - taksonai, apie kuriuos trūksta duomenų

UICN kategorija: DD - taksonai, apie kuriuos trūksta duomenų


Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta