Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Didysis plūdvoris (lot. Dolomedes plantarius, angl. Great raft spider) - juostuotasis voras priklausantis (Pisauridae) vorų šeimai. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 iki 2019 metų.

Video | Didysis plūdvoris medžioja žuvis po vandeniu

Didžiojo plūdvorio paplitimas neaiškus, nes ilgą laiką rūšis buvo maišoma su juostuotuoju plūdvoriu (lot. Dolomedes fimbriatus). Pietiniuose Europos rajonuose neaptikta, šiauriniuose ir centriniuose aptikta Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Danijoje, Pranzūzįjoje, Čekijoje, Šveicarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Lietuvoje žinomos 4 radavietės: Vabalninke (Biržų r.), Vievio apylinkėse (Trakų r.), Puvočių apylinkėse (Varėnos r.), Puvinto rezervate (Alytaus r.).

Didysis plūdvoris | Dolomedes plantarius

Photo by chaz jackson on Foter.com / CC BY

Didžiojo plūdvorio kiaušinėlių kokonas rudas ir jame būna iki 350 kiaušinėlių. Iš pradžių patelė kokoną nešiojasi cheliceromis. Prieš išsiritant jaunikliams, gerokai padidėjusį kokoną patelė pakabina prie augalų ir aprezga retu kupolo pavidalo voratinkliu. Išsiritę jaunikliai pirmąją savaitę laikosi kartu, sudarydami purų kamuolį. Paaugę voriukai išplinta voratinkliais, kurie sujungti su kokono apvalkalu, bet išgąsdinti vėl susirenka į kamuolėlį, patelė laikosi šalia. Lytiškai subręsta antraisiais metais. Pavasarį dar galima aptikti abi amžiaus grupes: lytiškai subrendusius vorus ir praeitą vasara ar rudenį išsiritusius jauniklius. Dalis jauniklių rudenį išplinta voratinkliais, patenka ant augalų, avairių medžių ir krūmų ir ten praleidžia pirmuosius savo gyvenimo metus.

Didysis plūdvoris | Dolomedes plantarius

Photo by omeuceu on Foter.com / CC BY-NC-ND

Gyvena prie vandens telkinių, pelkėtuose miškuose, kur auga viksvos, vikšriai, švendrai. Mėgsta šviesesnes ir išretėjusias vietas, kur daug beržynų ir alksnynų, griovių ir balų, ilgai stovinčio vandens. Vikriai bėgioja vandens paviršiumi. Gręsiant pavojui paneria. Gaudo į vandenįįkritusius nariuotakojus. Kartais patelė užpuola ir suėda patina. Labai panašus į juostuotąjį plūdvora (lot. Dolomedes fimbriatus), bet šviesesnis ir su neryškiomis juostomis. Patelės centrinėje dalyje nėra šviesių plaukelių. Vorų kūnas rudas, su gražiu šilkiniu blizgesiu ir keletu mažų baltų taškelių.

Didžiausios grėsmės didžiajam plūdvoriui yra nedidelių, pelkinių vandens telkinių sausinimas ir natūralus nykimas. Būtina išsaugoti tinkamus biotopus: griovius, kanalus ir kitus mažus pelkėtus telkinius.

Didysis plūdvoris | Dolomedes plantarius

Photo by chaz jackson on Foter.com / CC BY

Didžiojo plūdvorio paplitimo žemėlapis


Tipas: Nariuotakojai (Arthropoda)

Šeima: Guolininkai (Pisauridae)

Būrys: Didžiapilviai (Araneae)

Gyvena

Palikuoniai


Kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta

Saugomi vorai nuo 2019 m.

Vorai

Boružinis storagalvis