Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinis sykas (lot. Coregonus maraena) - ledynmečio reliktas, išlikęs iš po ledynmečio vieninteliame Platelių ežere. Pastaraisiais metais iš Platelių ežero perkeltas į Verniejaus ir Spindžių ežerus. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Video | Ežerinis sykas akvariume

Gyvena giliuose ežeruose, kur vanduo švarus, šaltas ir turi daug deguonies. Subręsta 5-6 gyvenimo metais, būdamas 26-29 cm ilgio ir 150-250 g svorio. Paprastai laikosi 20-30m gelmėse. Neršia lapkričio - gruodžio mėnesiais 2-8 m gylyje ant smėlėto ar žvyrėto, apaugusio dugnine augalija, grunto. Jaunikliai minta planktonu, suaugusios žuvys bentosu bei vėžiagyviais. Platelių ežere gyvena keliolika tūkstančių sykų.

Ežerinis sykas paplitęs Šiaurės Amerikos ir Eurazijos gėluosiuose vandenyse, rečiau - jūrose. Europoje gyvena upėse, ežeruose ir jūrose nuo Alpių regiono iki Baltosios jūros.

Ežerinis sykas | Coregonus maraena

Photo by Ellen Edmonson and Hugh Chrisp / CC0

Ežeriniai sykai sudaro labai daug ekologinių grupių ir būna įvairių formų. Išskiriama sykų praeivių grupė, kuriai priklauso Baltijos sykas, bei ežerinių ir upinių sykų grupė, prie kurios priskiriama ir Platelių sykų populiacija. Šios grupės dar skirstomos pagal žuvų forma ir žiauninį koštuvėlį (tankį ar retį).

Platelių ežere sykai vasara laikosi daugiau nei 12 m gylyje, vėlai rudenį (lapkričio antroje pusėje - gruodžio pradžioje) neršti telkiasi priekrantėse, žiemą pasklida po visą akvatoriją.

Minta vėžiagyviais, moliuskais, vabzdžių lervomis, rečiau žuvų mailiumi. Lyginant su kitomis sykų formomis ir populiacijomis, Platelių ežere auga lėtai: pirmąją vasarą užauga iki 10-30 g, septynerių metų - iki 37 cm ilgio ir 450 g svorio. 1995 m. lapkričio mėn. sugautas didžiausias sykas (patelė) buvo 15 metų, 2,4 kg svorio ir 52 cm ilgio. 2005 m. vasara vidutinis sykų ilgis buvo 31 cm, svoris — 280 g.

Ežerinis sykas | Coregonus maraena

Photo by BioDivLibrary on Foter.com / CC BY

Lietuvoje ežerinis sykas natūraliai gyvena tik Platelių, Galadusio ir Vištyčio ežeruose. 2005 m. gyvybingos sykų populiacijos buvo Asalnų, Asvejos, Galvės, Lūšių, Šakarvių ir Vievio ežeruose. Platelių sykai introdukuoti į Akmenos, Asvejos, Spindžiaus, Verniejaus ežerus. Nuo 2000 m. sykų augimo tempas Platelių ežere smarkiai sulėtėjo, sumažėjo vyresnio amžiaus žuvų, tačiau populiacija gerokai pagausėjo. 2005 m. vasara giluminėje Platelių ežero dalyje vidutinis sykų gausumas buvo 345 individai hektare.

Pagrindine grėsmę ežeriniams sykams kelia išgaudimas verslinėmis ir nelegaliomis tinklinėmis žvejybos priemonėmis, žvejyba nerštavietėse traukiamaisiais tinklais rudenį ir žiema. Grėsmę gali sukelti nerštaviečių būklės blogėjimas - suvešėjusi povandeninė augalija, dugno uždumblėjimas. Neigiamai paveikti gali ežero vandens kokybės blogėjimas, taip pat kai kurių mitybos objektų gausumo mažėjimas. Būtina užtikrinti viso ežero vandens kokybės stabilumą, svarbiausiose nerštavietėse riboti plaukiojimą valtimis nuo spalio mėn. 15 d. iki užšalimo.

Ežerinių sykų paplitimo žemėlapis


Tipas: Chordiniai (Chordata)

Šeima: Kaulinės žuvys (Osteichthyes)

Būrys: Sykinės (Coregonidae)

Gyvena

Palikuoniai:  


Kategorija: 4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta