Saugomų rūšių teisinis reglamentavimas Lietuvoje 2021 m.

Lietuvoje saugomų rūšių teisinį reglamentavimą apibrėžia Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.

Lietuvos raudonosios knygos saugomų rūšių sąrašas 2020 m.

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas 2020 m.

(Įsigaliojo nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki dabar)

Galioja iki dabar

IUCN kategorija ir kriterijai

Lietuvos saugomų rūšių sąrašo taksonai (rūšys) įvertinti pagal Tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos (IUCN) kriterijus ir priskirti prie IUCN kategorijų.

Naujoji 2021 m. Lietuvos raudonoji knyga

Nepraėjus nei 15 metų nuo 2007 m. leidimo, pagaliau, šiais 2021 metais, galime pasidžiaugti išleista naująja Lietuvos raudonąja knyga. Knygą rengė gausus būrys gamtos tyrėjų, kurią išleido LR aplinkos ministerija.

Kaip rašoma raudonoji knyga?

Pasaulio, šalies, regiono retų ir nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių sąrašas vadinamas raudonąja knyga (rašomas mažosiomis raidėmis, be kabučių).

Kaip atskirti žaltį nuo gyvatės?

Žaltys yra daug plonesnis, suaugę individai daug ilgesni, ne retenybė yra ir metro ilgio žaltys. Žalčio žvyneliai ir visas kūnas iš viršaus yra metalinės spalvos, apačia - balta su juodais dryžiais, tačiau ryškiausios yra oranžinės, kartais geltonos dėmės galvos šonuose.

Gydymas medicininėmis dėlėmis

Gydymas dėlėmis - Hirudoterapija, naudojama medicinos praktikoje daugiau kaip 3 tūkst. metų. Garsus praeities gydytojas Avicena savo darbuose aprašė, kaip ir kada galima naudoti dėles. Medicininė dėlė yra „vienkartinis instrumentas" ir naudojama tik vienintelį kartą, todėl pacientas gali būti saugus ir nebijoti užkrėtimų.

2019 m. naujos Raudonosios knygos saugomų rūšių sąrašas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas 2019 m.

(Įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 liepos 31 d.)

Eiti į naują galiojantį sąrašą 

Pasiskirstymas pagal grupes

Iki 2019 m. Lietuvos raudonojoje knygoje aprašytos 767 gyvūnų, augalų, kerpių ir grybų rūšys. Lentelėje pateikiama, kaip saugomos rūšys yra pasiskirsčiusios pagal grupes ir raudonosios knygos kategorijas. 

Saugomų rūšių kategorijos

Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos

Iki 2019 m. Lietuvos raudonosios knygos rūšys buvo skirstomos į 6 kate­gorijas, atitinkančias Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos Raudonosios knygos senąsias kategorijas (1976 m.). Nuo 2020 m., sutrumpinus saugomų rūšių sąrašą, senųjų saugomų kategorijų kriterijų nutarta atsisakyti ir naudoti tik IUCN (angl. International Union for Conservation of Nature) raudonųjų sąrašų kategorijas.

Lietuvos Raudonosios knygos istorija

1959 m. priėmus pirmąjį Gamtos apsaugos įstatymą, Lietuvoje pradėta galvoti apie specialius retų ir nykstančių rūšių sąrašus.

Lietuvos Raudonosios knyga

Lietuvos raudonoji knyga – tai ne tik retų ir nykstančių rūšių sąrašai, aprašymai, bet ir teisinis dokumentas, kuriuo remiantis šalyje organizuojama šių rūšių apsauga, sudaromi gamtotvarkos planai joms išsaugoti. Šią knygą sudaro žinių sąvadas apie saugomų rūšių būklę ir apsaugos būdus.

Kas yra šikšnosparniai?

Šikšnosparniai (lot. Chiroptera) – vienas iš gausiausių žinduolių būrių. Tai vieninteliai žinduoliai, kurie prisitaikę aktyviai skraidyti. Į Lietuvos Raudonąją knygą yra įrašyta 11 šikšnosparnių rūšių, kai visame pasaulyje, išskyrus Arktį ir Antarktį, yra žinoma apie 1000, Lietuvoje – vos 15 rūšių.

Kas yra žinduoliai?

Žinduoliai, arba žvėrys (lot. Mammalia) – stuburinių gyvūnų klasė, kurioje yra iš viso apie 5416 žinduolių rūšių. Į Lietuvos Raudonąją knygą yra įrašytos 23 žinduolių rūšys. Žinduoliai yra gyvavedžiai, išskyrus kloakinius, kurie deda kiaušinius ir jauniklius žindo pienu.

Šikšnosparniai įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą

Į Lietuvos raudonąją knygą iki 2019 m. buvo įrašyta 11 šikšnosparnių rūšių, kai visame pasaulyje, išskyrus Arktį ir Antarktį, yra žinoma apie 1000, Lietuvoje – vos 15 rūšių.

Žmogaus veiklų grėsmė saugomoms rūšims

Veiklos rūšių, galinčių sukelti grėsmę griežtai saugomų rūšių individams arba rūšių radavietėms ar augavietėms, sąrašas iš Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių įstatymo 1-ojo priedo.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta