Iki 2019 m. Lietuvos raudonojoje knygoje aprašytos 767 gyvūnų, augalų, kerpių ir grybų rūšys. Lentelėje pateikiama, kaip saugomos rūšys yra pasiskirsčiusios pagal grupes ir raudonosios knygos kategorijas. 

 

 Gyvūnai 
Iki 2019 m.   0 (Ex)   1 (E)   2 (V)   3 (R)   4 (I)   5 (Rs)   Iš viso
1  Žinduoliai 3 2 3 6 5 4 23
2  Paukščiai 3 13 20 31 8 5 80
3  Ropliai - 2 - - - - 2
4  Varliagyviai - - - 1 2 2 5
5  Žuvys 2 1 - 1 3 1 8
6  Moliuskai - 1 - 4 - - 5
7  Vorai - - - 2 - - 2
8  Vabzdžiai 9 4 14 63 33 - 123
9  Vėžiagyviai 1 - 2 - 1 - 4
10  Dėlės - - - - - 1 1
Iš viso  18 23 39 108 52 13 253
 Augalai 
Iki 2019 m.   0 (Ex)   1 (E)   2 (V)   3 (R)   4 (I)   5 (Rs)   Iš viso
1  Pataisūnai  - 1 1 - - 1 3
2  Asiūklūnai  - - - 1 - - 1
3  Šertvūnai  - 5 - 1 2 - 8
4  Pušūnai  1 - - - - - 1
5  Magnolijūnai  12 51 63 66 19 9 220
6  Raudondumbliai  - 1 - - - - 1
7  Rudadumbliai  - - - - 1 - 1
8 Maurabragūnai  - 2 1 4 3 - 10
9 Samanos  1 19 19 26 28 - 93
Iš viso  14 79 84 98 53 10 338
 Grybai 
Iki 2019 m.   0 (Ex)   1 (E)   2 (V)   3 (R)   4 (I)   5 (Rs)   Iš viso
1  Grybai 3 27 24 27 31 - 112
2  Kerpės 12 30 15 6 - - 63
Iš viso  15 57 39 33 31 0 175
ViSO
Iki 2019 m.   0 (Ex)   1 (E)   2 (V)   3 (R)   4 (I)   5 (Rs)   Iš viso
         Iš viso  47 159 162 239 136 23 766
► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta