Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas

(Įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.)

 

I SKYRIUS

GYVŪNAI

 

Žinduoliai

Europinis plačiaausis – Barbastella barbastella Schreber

Stumbras – Bison bonasus L.

Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas

Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber

Didžioji miegapelė – Glis glis L.

Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius

Baltasis kiškis – Lepus timidus L.

Lūšis – Lynx lynx L.

Branto pelėausis – Myotis brandtii Eversmann

Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie

Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl

Šermuonėlis – Mustela erminea L.

Rudasis lokys – Ursus arctos L.

Dvispalvis plikšnys – Vespertilio murinus L.

 

Paukščiai

Vištvanagis – Accipiter gentilis L.

Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

Lututė – Aegolius funereus L.

Tulžys – Alcedo atthis L.

Smailiauodegė antis – Anas acuta L.

Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.

Pilkoji antis – Anas strepera L.

Dryžgalvė kryklė – Anas querquedula L.

Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.

Mažoji žąsis – Anser erythropus L.

Rudagalvė antis – Aythya ferina L.

Balinė pelėda –Asio flammeus Pontopp.

Pelėdikė – Athene noctua Scop.

Rudė – Aythya nyroca Gul.

Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.

Didysis apuokas – Bubobubo L.

Didysis baublys – Botaurus stellaris L.

Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.

Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.

Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybridaPall.

Baltasparnė žuvėdra – Chlidonias leucoptera Temm.

Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.

Juodasis gandras – Ciconia nigra L.

Gyvatėdis – Circaetus gallicusGm.

Pievinė lingė – Circus pygargus L.

Didysis erelis rėksnys –Clanga clanga Pall.

Mažasis erelis rėksnys – Clanga pomarina C. L. Brehm

Ledinė antis – Clangula hyemalis L.

Uldukas – Columba oenas L.

Žalvarnis – Coracias garrulus L.

Griežlė – Crex crex L.

Baltnugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.

Sodinė starta – Emberiza hortulana L.

Startsakalis – Falco columbarius L.

Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.

Sketsakalis – Falco subbuteo L.

Pelėsakalis – Falco tinnunculus L.

Stulgys – Gallinago media Lath.

Juodakaklis naras – Gavia arctica L.

Žvirblinė pelėda –Glaucidium passerinum L.

Jūršarkė – Haematopus ostralegus L.

Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla L.

Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.

Mažasis kiras – Larus minutus Pall.

Griciukas – Limosa limosa L.

Mėlyngurklė – Luscinia svecica L.

Nuodėgulė – Melanitta fusca L.

Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.

Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.

Rudasis peslys – Milvus milvus L.

Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.

Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.

Žuvininkas – Pandion haliaetus L.

Pilkoji kurapka –Perdix perdix L.

Vapsvaėdis – Pernis apivorus L.

Gaidukas – Philomachus pugnax L.

Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.

Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.

Žalioji meleta – Picus viridis L.

Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.

Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.

Rudakaklis kragas – Podiceps grisegena Bodd

Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis Brehm

Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.

Švygžda – Porzana porzana L.

Avocetė – Recurvirostra avosetta L.

Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.

Paprastasis purplelis – Streptopelia turtur L.

Uralinė pelėda – Strix uralensis Pall.

Urvinė antis – Tadorna tadorna L.

Tetervinas – Tetrao tetrix L.

Kurtinys – Tetrao urogallus L.

Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.

Tikutis – Tringa glareola L.

Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.

Kukutis – Upupa epops L.

                

Ropliai

Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca L.

Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.

 

Varliagyviai 

Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.

Žalioji rupūžė – Bufotes viridis Laur.

Nendrinė rupūžė – Epidalea calamita Laur.

Europinė medvarlė – Hyla arborea L.

Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.

 

Žuvys 

Aštriašnipis eršketas – Acipenser oxyrhynchusMitchill

Skersnukis – Chondrostoma nasus L.

Ežerinis sykas – Coregonus maraena Bloch

Vijūnas – Misgurnus fossilis L.

Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

Ežerinė rainė – Rhynchocypris percnurus Pallas

Auksaspalvis kirtiklis – Sabanejewia baltica Witk.

 

Moliuskai 

Didysis arionas – Arion ater L.

Slapioji šiurpenė – Isognomostoma isognomostomosSchr.

Ovalioji geldutė – Unio crassus Philipsson

Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.

Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy

 

Vorai 

Boružinis storagalvis – Eresus kollariRossi

 

Vabzdžiai 

Didžioji anchinija – Anchinia daphnella D. & S.

Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen

Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.

Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.

Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson

Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud

Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert.

Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese

Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda

Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Illiger

Baltajuostis melsvys – Aricia eumedon Esp.

Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.

Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.

Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.

Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.

Pietinis perlinukas – Brenthis daphne D. & S.

Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.

Margasis tarkšlys – Bryodemella tuberculata Fabr.

Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.

Kapnopsis – Capnopsis schilleri Rostock

Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.

Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.

Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.

Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.

Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.

Kalninė cikada –Cicadetta montana Scop.

Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.

Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.

Šarvuotoji strėliukė – Coenagrion armatum  Charp.

Rudaakis satyriukas – Coenonympha hero L.

Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren

Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.

Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz

Smailiaragis mėšlavabalis – Copris lunaris L.

Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.

Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.

Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.

Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.

Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.

Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadrimaculata Scop.

Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.

Rūdiškasis drevėspragšis – Elater ferrugineus L.

Geltonkailis trumpasparnis– Emus hirtus L.

Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Moels

Ūsuotis dailidė – Ergates faber L.

Juodoji hesperija – Erynnis tages L.

Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.

Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.

Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.

Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda

Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.

Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.

Dvijuostė nendradusė – Graphoderus bilineatus De Geer

Juodasis satyras – Hipparchia hermione L.

Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfh.

Geltonmargė meškutė – Hyphoraia aulica L.

Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.

Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall

Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.

Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.

Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.

Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.

Šiaurinis auksinukas –Lycaena helle D. & S.

Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.

Juodamargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.

Didysis trumpasparnis medkirtis – Necydalis major L.

Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.

Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang.

Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.

Juostakaktis svirplys – Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844)

Kalninis spragtukas –Montana montana (Kollar, 1833)

Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.

Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly

Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.

Pleištinė skėtė – Ophiogomphus cecilia Fourc.

Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma barnabita  Motsch.

Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.

Machaonas – Papilio machaon L.

Didžioji auksavapsvė – Parnopes grandior (Pallas, 1771)

Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.

Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.

Gencijoninis melsvys – Phengaris alcon D. & S.

Taškuotasis melsvys – Phengaris arion L.

Kraujalakinis melsvys – Phengaris teleius Bergstr.

Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfh.

Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.

Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.

Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.

Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.

Stepinis melsvys – Polyommatus coridon Poda

Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.

Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.

Marmurinis auksavabalis – Protaetia marmorata Fabr.

Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank

Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.

Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Allioni

Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.

Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H. – S.

Kopinis skėriukas – Sphingonotus caerulans L.

Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer

Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.

Tetralonija – Tetralonia malvae Rossi.

Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.

Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.

Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.

Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.

Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer

 

Vėžiagyviai 

Plačiažnyplis vėžys – Astacus astacus L.

Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus L.

Reliktinė mizidė – Mysis relicta Lovén

Keturspyglė šoniplauka – Pallaseopsis quadrispinosa G. O. Sars

Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis Bosc

 

Dėlės 

Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

II SKYRIUS

AUGALAI

 

Pataisūnai 

Ežerinė slepišerė – Isoetes lacustris L.

Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

 

Asiūklūnai 

Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

 

Šertvūnai 

Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.

Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifoliumW. D. J. Koch

Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitchc.

Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.

Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth

 

Magnolijūnai (Žiediniai augalai) 

Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.

Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.

Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.

Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.

Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord. & Fourr.

Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.

Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.

Dirvinis česnakas – Allium vineale L.

Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.

Mažoji gegužraibė – Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Mažasis progailis – Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause

Laiboji vyrskyde – Androsace filiformis Retz.

Siauralapė smiltė – Arenaria procera Spreng.

Kalninė arnika – Arnica montana L.

Juodadantė kulkšnė – Astragalus danicus Retz.

Liekninis beržas – Betula humilis Schrank

Beržas keružis – Betula nana L.

Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub

Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.

Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.

Protarpinė viksva – Carex distans L.

Liūninė viksva – Carex heleonastes L. f.

Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.

Gauruotoji viksva – Carex filiformis L.

Palaipinė viksva – Carex pediformis C. A. Mey.

Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.

Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch

Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.

Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.

Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl

Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.

Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Châtel.

Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat

Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó

Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.

Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub

Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó

Žalioji gegūnė – Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.

Gauruotasis gvazdikas –Dianthus armeria L.

Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas

Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.

Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.

Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.

Tyrulinė erika – Erica tetralix L.

Lieknasis švylys – Eriophorum gracile Roth

Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.

Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.

Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Čelak.) R. M. Fritsch

Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.

Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.

Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.

Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.

Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner

Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa(Willd.) Börner

Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.

Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L.

Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.

Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Gebenė lipikė – Hedera helix L.

Pievinė poavižė – Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco

Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.

Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.

Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.

Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.

Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz

Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.

Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.

Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel

Druskinis vikšris – Juncus gerardi Loisel.

Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.

Gelsvasis pūkelis – Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.

Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.

Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.

Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.

Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.

Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.

Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.

Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.

Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.

Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.

Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.

Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.

Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt

Mažasis plukenis – Najas minor All.

Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton

Smulkiažiedė gegužraibė – Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumilum (Timm) DC.

Musinis ofris – Ophrys insectifera L.

Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.

Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.

Didžioji džioveklė – Orobanche elatior Sutton

Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.

Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.

Šiurkščioji vanagutė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz & Sch. Bip.

Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.

Retažiedė miglė –Poa remota Forselles

Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.

Smailialapė plūdė –Potamogeton acutifolius Link

Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.

Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.

Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler

Dygioji slyva – Prunus spinosa L.

Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.

Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.

Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth

Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton

Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.

Laplandinis karklas – Salix lapponum L.

Gulsčiasis karklas – Salix repens L.

Smiltyninė druskė – Salsola kali L.

Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.

Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.

Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.

Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.

Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link

Pelkinis kalnasargis – Selinum dubium (Schkuhr) Leute

Kalninis auksveitis – Seseli annuum L.

Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.

Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

Lietuvinė naktižiedė – Silene lituanica Zapalł

Siauralapis šiurpis – Sparganium angustifoliumMichx.

Stačioji notra – Stachys recta L.

Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck

Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.

Gauruotoji žilė – Tephroseris palustris (L.) Rchb.

Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.

Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne

Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.

Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.

Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.

Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritimum L.

Trispalvis astras –Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.

Lobelio čemerys – Veratrum lobelianum Bernh.

Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.

Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.

Griovinė našlaitė – Viola stagnina Schult.

Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser

 

Maurabragūnai 

Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Hartman) Bruzelius

Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Loisel.

Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.

Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun

Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. F. Müll.) A. Braun

 

Samanos 

Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske

Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray

Funko brija – Bryum funckii Schwaegr.

Šleicherio brija – Bryum schleicheri DC.

Belapis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.)Brid. ex Moug. & Nestl.

Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

Helerio kryžmataurė – Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.

Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Müll. Hal.

Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.

Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.

Menturiškoji skylenė – Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.

Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii Ruthe

Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Schimp.

Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides C.Hartm.

Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.

Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (Richter) Ảngstr.

Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche

Rutės duoja – Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa

Lieknoji barzdenė – Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr.

Lajelio žvynuotė – Pallavicinia lyelii (Hook.) Gray

Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske

Mažoji tujinutė – Pelekium minutulum (Hedw.) Touw

Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.

Vingialapė pažulnutė – Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.

Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeif.

Brijinė potija – Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M.J. Cano

Pataisinė drepanė – Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs

Vingiastiebė dygė – Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske

Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.

Pūpsančioji žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

Lajelio šepšė – Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra

Vingiuotoji rikardia – Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle

Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr

Kilnioji seligerija – Seligeria donniana (Sm.) Hal. Müll.

Šukelinis kiminas – Sphagnum austinii Sull.

Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. & DC.

Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.

Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

Žvilgantysis kiminas – Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.

Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.

Paunksminė skomenė – Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats.

Ilgakaklė driuše – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Įkirptoji tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske

Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske

 

III SKYRIUS

GRYBAI

 

Grybai

Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer

Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F. H. Møller) F. H. Møller

Pilkšvarudė bankera – Bankera fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar

Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.

Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.

Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.

Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer

Pelkinė vilktabokė – Bovista paludosa Lév.

Fechtnerio baravykas – Butyriboletus fechtneri(Velen.) D. Arora & J. L. Frank

Kartusis baravykas – Caloboletus radicans(Pers.) Vizzini

Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus Pers.

Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad.

Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

Žydrasis nuosėdis – Cortinarius moënne-loccozii Bidaud

Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Orlicz

Kalkiamėgė dygiabudė – Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon

Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler

Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Didysis žvaigždinas – Geastrum triplex Jungh.

Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum Pers.

Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

Stambioji karteklė – Gymnopilus junonius(Fr.) P. D. Orton

Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray

Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Plonakotis dyglutėlis – Hydnellum gracilipes (P. Karst.) P. Karst.

Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon

Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.

Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.

Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman

Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill

Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden

Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.

Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.

Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.

Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.

Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.

Baltoji žvynabudėlė – Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.

Rausvarudė žvynabudėlė – Lepiota fuscovinacea J. E. Lange & F. H. Møller

Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke

Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer

Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.

Šuniškoji poniabudėlė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.

Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla–panis (Jacq.) Donk

Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durieu et Lév.

Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.

Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst

Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romeli) Bourdot & Galzin

Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.

Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert

Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.

Gyslotoji kremzliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire

Auksaviršė ūmėdė – Russula aurea Pers.

Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.

Obelinis minkštadyglis – Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.

Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

Kvapioji ragapintė – Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns

Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.

Kietasis laibadyglis – Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss.

Geltonoji plutpintenė – Stereopsis vitellina (S. Lundell) D. A. Reid

Tikrasis žvynbaravykis – Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.

Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schäff.

Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.

Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.

Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.

Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.

Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.

Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

 

Kerpės 

Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.

Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.

Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb.

Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

Grakščioji žiovenė – Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson & Middelb.

Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell

Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.

Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.

Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.

Upinė odkerpė – Dermatocarpon luridum(With.) J. R. Laundon

Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.

Kintančioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.

Baltakraštė artonija – Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch & G. Thor

Flotovo gialekta – Gyalecta flotowii Körb.

Guobinė gialekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat

Upinis gleivytis – Leptogium rivulare(Ach.) Mont.

Gauruotasis gleivytis – Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Smulkialakštis juodkežis – Montanelia panniformis (Nyl.) Divakar & al.

Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.

Užlinkusioji nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.

Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.

Gulsčioji meškapėdė –Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

Ponašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

Juodžalis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.

Kerpiškasis gleivytis – Scytinium lichenoides (L.) Otálora & al.

Latakinis gleivytis – Scytinium palmatum (Huds.) Gray

Adatiškasis gleivytis – Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora & al.

Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.

Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale

Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Funck