Pasaulio, šalies, regiono retų ir nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių sąrašas vadinamas raudonąja knyga (rašomas mažosiomis raidėmis, be kabučių).

Kaip rašoma raudonoji knyga?

Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga 1948 m. įsteigė Retųjų ir nykstančių rūšių komisiją. Ji rinko duomenis apie retas, rečiausias ir prie išnykimo ribos esančias rūšis bei pradėjo rengti raudonąją knygą. Iki 1996 m. į Tarptautinę raudonąją knygą (oficialus sąrašo pavadinimas, todėl pirmasis žodis rašomas didžiąja raide) buvo įrašyta 211 žinduolių ir 312 paukščių rūšių ir porūšių.

Yra nacionalinės, regionų raudonosios knygos. Lietuvoje retųjų objektų apsaugą reglamentavo 1959 m. priimtas Gamtos apsaugos įstatymas. 1976 m. buvo patvirtinti Lietuvos raudonosios knygos sąrašai, kurie 1981 m. išleisti atskiru leidiniu „Lietuvos TSR raudonoji knyga“.

Dabar pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą už saugomų augalų ir gyvūnų rūšių sąrašus yra atsakinga Aplinkos ministerija. Oficialus sąrašo pavadinimas - Lietuvos raudonoji knyga, pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, šiuo atveju jis sutampa su tikriniu žodžiu). Lietuvos raudonoji knyga perleista 1992, 2007 metais.

Straipsnis parengtas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas ir patarimus.

 

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta