Pervalkos įlankoje pradėti nendrynų šalinimo darbai siekiant išsaugoti retą augalų rūšį – vandeninę plaumuonę (Nymphoides peltata). Vandeninė plaumuonė – augalų rūšis įrašyta į Lietuvos Raudonosios knygos I (E) apsaugos kategoriją.

Vandeninė plaumuonė | Nymphoides peltata

Rūšis prieraiši stovinčio ar lėtai tekančio vandens buveinėms. Pervalkos įlankoje ir ties Nida buvo susiformavusios (1997 m.) gyvybingos populiacijos. Nendrynams plintant ir keičiantis ekologinėms sąlygoms augavietėse vandeninė plaumuonė ties Nida išnyko, o Pervalkos įlankoje rūšies būklė kritiškai bloga (2015, 2016 metais aptikti vos keli egzemplioriai).

Nendrynų šalinimo projektas finansuojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta