Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos

Lietuvos raudonojoje knygoje aprašytos 767 gyvūnų, augalų, kerpių ir grybų rūšys. Lentelėje pateikiama, kaip saugomos rūšys yra pasiskirsčiusios pagal grupes ir raudonosios knygos kategorijas. 

  0 (Ex) 1 (E) 2 (V) 3 (R) 4 (I) 5 (Rs) Iš viso
 Gyvūnai
1.  Žinduoliai 3 2 3 6 5 4 23
2.  Paukščiai 3 13 20 31 8 5 80
3.  Ropliai - 2 - - - - 2
4.  Varliagyviai - - - 1 2 2 5
5.  Žuvys 2 1 - 1 3 1 8
6.  Moliuskai - 1 - 4 - - 5
7.  Vorai - - - 2 - - 2
8.  Vabzdžiai 9 4 14 63 33 - 123
9.  Vėžiagyviai 1 - 2 - 1 - 4
10.  Dėlės - - - - - 1 1
Iš viso  18 23 39 108 52 13 253
 Augalai
1.  Pataisūnai - 1 1 - - 1 3
2.  Asiūklūnai - - - 1 - - 1
3.  Sertvūnai - 5 - 1 2 - 8
4.  Pušūnai 1 - - - - - 1
5.  Magnolijūnai (Žiediniai augalai) 12 51 63 67 19 9 221
6.  Raudondumbliai - 1 - - - - 1
7.  Rudadumbliai - - - - 1 - 1
8.  Maurabragūnai - 2 1 4 3 - 10
9.  Samanos 1 19 19 26 28 - 93
Iš viso 14 79 84 99 53 10 339
 Grybai
1.  Grybai 3 27 24 27 31 - 112
2.  Kerpės 12 30 15 6 - - 63
Iš viso 15 57 39 33 31 - 175
Iš viso 47 159 162 240 136 23 767

 

Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos