Saugomų rūšių sąrašas

Pavadinimas
Kai kurios rūšys negelbėjamos ir dėl ekonominių priežasčių
Naujosios Raudonosios knygos sąrašas trumpės iki 566 rūšių