Sturys (Atlantinis eršketas) | Acipenser sturio

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Sturys, arba Atlantinis eršketas (lot. Acipenser sturio, angl. Atlantic sturgeon, vok. Baltischer Stör) - eršketinių (Acipenseridae) šeimos žuvis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. ir tai yra viena iš didžiausių žuvų Lietuvoje.

Ežerinė rainė | Phoxinus percnurus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Ežerinė rainė (lot. Phoxinus percnurus, angl. Lake minnow, vok. Lake Elritze) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (Cyprinidae) šeimai, į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2010 metų.

Ežerinis sykas | Coregonus lavaretus holsatus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Ežerinis sykas (lot. Coregonus lavaretus holsatus) - ledynmečio reliktas, išlikęs iš po ledynmečio vieninteliame Platelių ežere, į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų. Pastaraisiais metais iš Platelių ežero perkeltas į Verniejaus ir Spindžių ežerus.

Jūrinė nėgė | Petromyzon marinus

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Jūrinė nėgė (lot. Petromyzon marinus, angl. Lamprey, vok. Neunaugen) - nėginių (Petromyzonidae) šeimos primityvus vandens stuburinis gyvūnas, priklausantis bežandžių antklasiui, į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Lašiša | Salmo salar

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Atlantinė lašiša, arba lašiša (lot. Salmo salar, angl. Atlantic salmon, vok. Rotfeder) - lašišažuvių žuvis, priklausanti lašišinių (Salmonidae) šeimai. Reta, nepakankamai ištirta rūšis, į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1981 metų.

Skersnukis (Paprastasis skersasnukis) | Chondrostoma nasus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Paprastasis skersasnukis, skerssnukis (lot. Chondrostoma nasus, vok. Nase) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Sparis | Abramis ballerus

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Paprastasis sparis, sparis (lot. Abramis ballerus, angl. Zope, Blue breamvok) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (Cyprinidae) šeimai, kuri Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Vijūnas | Misgurnus fossilis

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Vijūnas (liaud. Čiplys, lot. Misgurnus fossilis, vok. Europäischer Schlammpeitzger) - vijūninių (Cobitidae) šeimos žuvis, į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta