Žuvys (lot. Chondrostei Teleostei)

Aštriašnipis eršketas | Acipenser oxyrhynchus

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Aštriašnipis eršketas (lot. Acipenser oxyrinchus arba Acipenser oxyrinchus) – eršketžuvių (lot. Acipenseriformes) būrio, eršketinių (lot. Acipenseridae) šeimos jūrų ir gėlavandenė žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Sturys (Atlantinis eršketas) | Acipenser sturio

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Sturys, arba Atlantinis eršketas (lot. Acipenser sturio, angl. Atlantic sturgeon, vok. Baltischer Stör) - eršketinių (lot. Acipenseridae) šeimos žuvis ir tai yra viena iš didžiausių žuvų Lietuvoje. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Auksaspalvis kirtiklis | Sabanejewia baltica

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Auksaspalvis kirtiklis arba šiaurinis auksaspalvis kirtiklis (lot. Sabanejewia baltica, angl. Northern Golden Loach, vok. Baltischer Goldsteinbeißer) – karpžuvių (lot. Cypriniformes) būrio, vijūninių (lot. Cobitidae) šeimos gėlavandenė žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Ežerinė rainė | Phoxinus percnurus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinė rainė (lot. Rhynchocypris percnurus, angl. Lake minnow, vok. Lake Elritze) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2010 metų.

Ežerinis sykas | Coregonus maraena

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinis sykas (lot. Coregonus maraena) - ledynmečio reliktas, išlikęs iš po ledynmečio vieninteliame Platelių ežere. Pastaraisiais metais iš Platelių ežero perkeltas į Verniejaus ir Spindžių ežerus. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Lašiša | Salmo salar

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Atlantinė lašiša, arba lašiša (lot. Salmo salar, angl. Atlantic salmon, vok. Rotfeder) - lašišažuvių žuvis, priklausanti lašišinių (lot. Salmonidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1981 iki 2019 metų.

Skerssnukis | Chondrostoma nasus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastasis skersasnukis, skerssnukis (lot. Chondrostoma nasus, vok. Nase) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Sparis | Abramis ballerus

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastasis sparis, sparis (lot. Abramis ballerus, angl. Zope, vok. Blue breamvok) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Vijūnas | Misgurnus fossilis

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Vijūnas (liaud. Čiplys, lot. Misgurnus fossilis, vok. Europäischer Schlammpeitzger) - vijūninių (lot. Cobitidae) šeimos žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta