Gyvatėdis | Circaetus gallicus

Gyvatėdis (lot. Circaetus gallicus) - vanaginių šeimai priklausanti paukščių rūšis. Veisimosi metu neretai girdimas šių paukščių balsas. Viena iš frazių primena volungės „ju-ek“.

Avocetė

Avocetė (lot. Recurvirostra avosetta, angl. Pied Avocet, vok. Säbelschnäbler) - avocetinių (Recurvirostridae) šeimos grakštus paukštis, maždaug karvelio dydžio, turintis būdingą į viršų kiek riestą snapą.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta