Paukščiai (lot. Aves)

Gyvatėdis (lot. Circaetus gallicus)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 0 (Ex) - išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys

Gyvatėdis (lot. Circaetus gallicus, angl. Short-toed snake eagle) – vanaginių šeimai (lot. Accipitridae) priklausanti paukščių rūšis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Didysis apuokas (lot. Bubo bubo)

IUCN kategorija - EN - grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Didysis apuokas (lot. Bubo bubo, angl. Eurasian Eagle-Owl) – pelėdinių (lot. Strigidae) šeimos stambiausia pelėda. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Didysis erelis rėksnys (lot. Clanga clanga)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Didysis erelis rėksnys (lot. Clanga clanga, angl. Greater Spotted Eagle – vanaginių (lot. Accipitridae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. ir nuo 1992 m. priskirta 0 (Ex) kategorijai (išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys), vėliau nuo 2007 iki 2019 m. buvo priskirta 1 (E) kategorijai (išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones).

Avocetė (lot. Recurvirostra avosetta)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

Avocetė (lot. Recurvirostra avosetta, angl. Pied Avocet, vok. Säbelschnäbler) - avocetinių (lot. Recurvirostridae) šeimos grakštus paukštis, maždaug karvelio dydžio, turintis būdingą į viršų kiek riestą snapą. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Didysis baublys (lot. Botaurus stellaris)

IUCN kategorija - LC - nekeliantys susirūpinimo taksonai

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Didysis baublys (lot. Botaurus stellaris, angl. Great Bittern, vok. Rohrdommel) - garninių (lot. Ardeidae) šeimos paukštis. Lietuvoje įvairiose vietose dar vadinamas: rėkliu, buku, kaukučiu, bubliu, ūpu, dūku. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Balinė pelėda (lot. Asio flammeus)

IUCN kategorija - EN - grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

Balinė pelėda (lot. Asio flammeus, angl. Short-eared owl, vok. Sumpfohreule) - pelėdinių (lot. Strigidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Juodakaklis naras (lot. Gavia arctica)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Juodakaklis naras (lot. Gavia arctica, angl. Black-throated Diver, vok. Prachttaucher) - narinių (lot. Gaviiformes) būrio paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1981 metų.

Didžioji kuolinga (lot. Numenius arquata)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

Didžioji kuolinga (lot. Numenius arquata, angl. Eurasian Curlew, vok. Großer Brachvogel) - tilvikinių (lot. Scolopacidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Baltanugaris genys (lot. Dendrocopos leucotos)

IUCN kategorija - VU - pažeidžiami taksonai

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Baltnugaris genys (lot. Dendrocopos leucotos, angl. White-backed woodpecker, vok. Weißrückenspecht) – geninių (lot. Picidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Baltaskruostė žuvėdra (lot. Chlidonias hybrida)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Baltaskruostė žuvėdra (lot. Chlidonias hybrida, angl. Whiskered Tern, vok. Weißbartseeschwalbe) - žuvėdrinių (lot. Sternidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 metų.

Baltasparnė žuvėdra (lot. Chlidonias leucopterus)

IUCN kategorija - VU - pažeidžiami taksonai

Baltasparnė žuvėdra (lot. Chlidonias leucopterus, angl. White-winged Tern – žuvėdrinių (lot. Sternidae) šeimos juodos spalvos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2020 metų.

Mažasis baublys (lot. Ixobrychus minutus)

IUCN kategorija - VU - pažeidžiami taksonai

Buvusi kategorija: 4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

Mažasis baublys (lot. Ixobrychus minutus, angl. Little Bittern, vok. Zwergdommel) - garninių (lot. Ardeidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis)

IUCN kategorija - DD - taksonai, apie kuriuos trūksta duomenų

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis, angl. Black-necked Grebe) - kraginių (lot. Podicipedidae) šeimos vandens paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Raguotasis kragas (lot. Podiceps auritus)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Raguotasis kragas (lot. Podiceps auritus, angl. Slavonian Grebe) - kraginių (lot. Podicipedidae) šeimos vandens paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 metų.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta