Aštriašnipis eršketas | Acipenser oxyrhynchus

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Aštriašnipis eršketas (lot. Acipenser oxyrinchus arba Acipenser oxyrinchus) – eršketžuvių (lot. Acipenseriformes) būrio, eršketinių (lot. Acipenseridae) šeimos jūrų ir gėlavandenė žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Sturys (Atlantinis eršketas) | Acipenser sturio

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Sturys, arba Atlantinis eršketas (lot. Acipenser sturio, angl. Atlantic sturgeon, vok. Baltischer Stör) - eršketinių (lot. Acipenseridae) šeimos žuvis ir tai yra viena iš didžiausių žuvų Lietuvoje. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Auksaspalvis kirtiklis | Sabanejewia baltica

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Auksaspalvis kirtiklis arba šiaurinis auksaspalvis kirtiklis (lot. Sabanejewia baltica, angl. Northern Golden Loach, vok. Baltischer Goldsteinbeißer) – karpžuvių (lot. Cypriniformes) būrio, vijūninių (lot. Cobitidae) šeimos gėlavandenė žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Avocetė (lot. Recurvirostra avosetta)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

Avocetė (lot. Recurvirostra avosetta, angl. Pied Avocet, vok. Säbelschnäbler) - avocetinių (lot. Recurvirostridae) šeimos grakštus paukštis, maždaug karvelio dydžio, turintis būdingą į viršų kiek riestą snapą. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Ąžuolinė miegapelė | Eliomys quercinus

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ąžuolinė miegapelė (lot. Eliomys quercinus, angl. Garden dormouse, vok. Gartenschlafer, Eichelmaus) - miegapelinių (lot. Gliridae) šeimos graužikas. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Balinė pelėda (lot. Asio flammeus)

IUCN kategorija - EN - grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

Balinė pelėda (lot. Asio flammeus, angl. Short-eared owl, vok. Sumpfohreule) - pelėdinių (lot. Strigidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Balinis vėžlys | Emys orbicularis

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Balinis vėžlys (lot. Emys orbicularis, vok. Europäische Sumpfschildkröte) - balinių vėžlių (lot. Emydidae) šeimos roplys, Lietuvoje dar vadinamas „geležine varle“. Tai reliktinė ir vienintelė vėžlių rūšis, gyvenanti Lietuvoje, Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Baltanugaris genys (lot. Dendrocopos leucotos)

IUCN kategorija - VU - pažeidžiami taksonai

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Baltnugaris genys (lot. Dendrocopos leucotos, angl. White-backed woodpecker, vok. Weißrückenspecht) – geninių (lot. Picidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Baltasis kiškis | Lepus timidus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Baltasis kiškis (lot. Lepus timidus, angl. Mountain Hare, vok. Schneehase) - kiškinių (lot. Leporidae) šeimos žinduolis, kuris šiek tiek mažesnis už pilkąjį kiškį. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Baltaskruostė žuvėdra (lot. Chlidonias hybrida)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Baltaskruostė žuvėdra (lot. Chlidonias hybrida, angl. Whiskered Tern, vok. Weißbartseeschwalbe) - žuvėdrinių (lot. Sternidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 metų.

Baltasparnė žuvėdra (lot. Chlidonias leucopterus)

IUCN kategorija - VU - pažeidžiami taksonai

Baltasparnė žuvėdra (lot. Chlidonias leucopterus, angl. White-winged Tern – žuvėdrinių (lot. Sternidae) šeimos juodos spalvos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2020 metų.

Beržinė sicista | Sicista betulina

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Beržinė sicista (lot. Sicista betulina) - šoklinių (lot. Dipodidae) šeimos smulkus graužikas su ilga ir plaukais apaugusia uodega. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Boružinis storagalvis | Raudonasis eresas | Eresus cinnaberinus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Boružinis storagalvis arba raudonasis eresas (lot. Eresus cinnaberinus, vok. Schwarze Röhrenspinne) - storagalvių (Eresidae) šeimos voras. Tai egzotinės išvaizdos pats gražiausias Lietuvos voras, kuris dėl savo slapto gyvenimo būdo ypatingai retas. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Brandto pelėausis | Myotis brandtii

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Brandto pelėausis (lot. Myotis brandtii, angl. Brandt's bat, vok. Große Bartfledermaus) - šikšnosparnių rūšis, priklausanti lygianosių (lot. Vespertilionidae) šikšnosparnių šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Didysis apuokas (lot. Bubo bubo)

IUCN kategorija - EN - grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Didysis apuokas (lot. Bubo bubo, angl. Eurasian Eagle-Owl) – pelėdinių (lot. Strigidae) šeimos stambiausia pelėda. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Didysis juodasis arionas

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Tamsusis plikšliužis arba didysis arionas (lot. Arion ater, vok. Große Wegschnecke) - plikšliužinių (lot. Arionidae) šeimos pilvakojis moliuskas. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Didysis baublys (lot. Botaurus stellaris)

IUCN kategorija - LC - nekeliantys susirūpinimo taksonai

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Didysis baublys (lot. Botaurus stellaris, angl. Great Bittern, vok. Rohrdommel) - garninių (lot. Ardeidae) šeimos paukštis. Lietuvoje įvairiose vietose dar vadinamas: rėkliu, buku, kaukučiu, bubliu, ūpu, dūku. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Didysis erelis rėksnys (lot. Clanga clanga)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Didysis erelis rėksnys (lot. Clanga clanga, angl. Greater Spotted Eagle – vanaginių (lot. Accipitridae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Didysis plūdvoris | Dolomedes plantarius

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Didysis plūdvoris (lot. Dolomedes plantarius, angl. Great raft spider) - juostuotasis voras priklausantis (Pisauridae) vorų šeimai. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 iki 2019 metų.

Didžioji kuolinga (lot. Numenius arquata)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

Didžioji kuolinga (lot. Numenius arquata, angl. Eurasian Curlew, vok. Großer Brachvogel) - tilvikinių (lot. Scolopacidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Didžioji miegapelė | Glis glis

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Didžioji miegapelė (lot. Glis glis, angl. Fat dormouse, vok. Große Haselmaus) - miegapelinių (lot. Gliridae) šeimos graužikas. Tai pati didžiausia Lietuvos miegapelė, kuri yra 140-190 mm ilgio ir 70-120 g svorio. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Dvispalvis plikšnys | Vespertilio murinus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Dvispalvis plikšnys (lot. Vespertilio murinus, angl. Parti-coloured bat, vok. Zweifarbfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Europinė audinė | Mustela lutreola

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Europinė audinė (lot. Mustela lutreola, angl. European mink, vok. Nerze) - kiauninių šeimos plėšrus žinduolis. Dydžiu ir išvaizda panaši į šešką ir ūdrą. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Europinė medvarlė | Hyla arborea

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastoji medvarlė arba Europinė medvarlė (lot. Hyla arborea, angl. European tree frog, vok. Europäischer Laubfrosch) - medvarlinių (Hylidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Europinis plačiaausis | Barbastella barbastellus

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Europinis plačiaausis (lot. Barbastella barbastellus, vok. Mopsfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Ežerinė rainė | Phoxinus percnurus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinė rainė (lot. Rhynchocypris percnurus, angl. Lake minnow, vok. Lake Elritze) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2010 metų.

Ežerinis sykas | Coregonus maraena

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinis sykas (lot. Coregonus maraena) - ledynmečio reliktas, išlikęs iš po ledynmečio vieninteliame Platelių ežere. Pastaraisiais metais iš Platelių ežero perkeltas į Verniejaus ir Spindžių ežerus. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Gyvatėdis (lot. Circaetus gallicus)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 0 (Ex) - išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys

Gyvatėdis (lot. Circaetus gallicus, angl. Short-toed snake eagle) – vanaginių šeimai (lot. Accipitridae) priklausanti paukščių rūšis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Ilgasnukis ruonis | Halichoerus grypus

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pilkasis arba ilgasnukis ruonis (lot. Halichoerus grypus, angl. Grey Seal, vok. Kegelrobbe) - ruonių (lot. Pinnipedia) pobūrio jūros žinduolis. Lotyniškasis ilgasnukio ruonio pavadinimas kildinamas iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „maža jūros kiaulytė". Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis)

IUCN kategorija - DD - taksonai, apie kuriuos trūksta duomenų

Buvusi kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Juodakaklis kragas (lot. Podiceps nigricollis, angl. Black-necked Grebe) - kraginių (lot. Podicipedidae) šeimos vandens paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Juodakaklis naras (lot. Gavia arctica)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Juodakaklis naras (lot. Gavia arctica, angl. Black-throated Diver, vok. Prachttaucher) - narinių (lot. Gaviiformes) būrio paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1981 metų.

Jūrinė nėgė | Petromyzon marinus

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Jūrinė nėgė (lot. Petromyzon marinus, angl. Lamprey, vok. Neunaugen) - nėginių (lot. Petromyzonidae) šeimos primityvus vandens stuburinis gyvūnas, priklausantis bežandžių antklasiui. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Keturdantė suktenė | Vertigo geyeri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Keturdantė suktenė arba Šlapyninis vijukas (lot. Vertigo geyeri) - siauraburnė sraigė priklausanti mikromoliuskų šeimai (lot. Vertiginidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Keturspyglė šoniplauka | Pallasiola quadrispinosa

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Keturspyglė šoniplauka (lot. Pallasiola quadrispinosa) - šoniplaukų (lot. Amphipoda) būriui priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Kūdrinis pelėausis | Myotis dasycneme

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Kūdrinis pelėausis (lot. Myotis dasycneme, angl. Pond Bat, vok. Teichfledermaus) - šikšnosparnių rūšis. Lietuvoje reta rūšis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Lašiša | Salmo salar

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Atlantinė lašiša, arba lašiša (lot. Salmo salar, angl. Atlantic salmon, vok. Rotfeder) - lašišažuvių žuvis, priklausanti lašišinių (lot. Salmonidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1981 iki 2019 metų.

Lūšis | Lynx lynx

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Lūšis (lot. Lynx lynx, angl. Eurasian lynx, vok. Eurasische Luchs) - katinių (lot. Felidae) šeimos plėšrus žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Lygiažvynis žaltys | Coronella austriaca

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Lygiažvynis žaltys (lot. Coronella austriaca, angl. Smooth Snake, vok. Schlingnatter) - žaltinių (lot. Colubridae) šeimos roplys, dar kitaip vadinamas lygiuoju žalčiu. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Mažasis baublys (lot. Ixobrychus minutus)

IUCN kategorija - VU - pažeidžiami taksonai

Buvusi kategorija: 4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

Mažasis baublys (lot. Ixobrychus minutus, angl. Little Bittern, vok. Zwergdommel) - garninių (lot. Ardeidae) šeimos paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Mažasis nakviša | Nyctalus leisleri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Mažasis nakviša (lot. Nyctalus leisleri) yra šikšnosparnių rūšis, priklausantis (lot. Nyctalus) genčiai. Ilgis iki 6,8 cm, išskleistų sparnų ilgis - 32 cm.  Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Mažoji suktenė

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Mažoji suktenė arba mažasis vijukas (lot. Vertigo angustior) - siauraburnė sraigė priklausanti mikromoliuskų šeimai (lot. Vertiginidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Medicininė dėlė | Hirudo medicinalis

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Medicininė dėlė (lot. Hirudo medicinalis, angl. Medicinal leech) - žieduotųjų kirmėlių (lot. Annelida) bestuburis gyvūnas. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Miškinė miegapelė | Dryomys nitedula

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Miškinė miegapelė (lot. Dryomys nitedula, angl. Forest Dormouse, vok. Baumschläfer) - miegapelinių (lot. Gliridae) šeimos graužikas. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Natererio pelėausis | Myotis nattereri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Natererio pelėausis (lot. Myotis nattereri) yra lygianosinių šeimos (lot. Vespertilionidae) šikšnosparnis. Daugelyje šalių tai yra saugoma rūšis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Nendrinė rupūžė | Bufo calamita

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Nendrinė rupūžė (lot. Bufo calamita, angl. Natterjack Toad, vok. Kreuzkröte) - beuodegių varliagyvių (lot Anura) būrio, rupūžių (lot. Bufonidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Ovalioji geldutė | Unio crassus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ovalioji geldutė (lot. Unio crassus, angl. Thick shelled river mussel) - kietageldis moliuskas priklausantis gėlavandenių moliuskų šeimai (lot. Unionidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Pavasarinis skydvėžis | Lepidurus apus

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pavasarinis skydvėžis (lot. Lepidurus apus) – Skydvėžių (lot. Notostraca) būriui ir Lapakojų (lot. Triopsidae) šeimai priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Plačiažnyplis vėžys | Astacus astacus

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Plačiažnyplis vėžys arba Upinis vėžys (lot. Astacus astacus) – vėžiagyvių (lot. Crustacea) klasės gyvūnas, priklausantis dešimtkojų vėžių (lot. Decapoda) būriui. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Pontoporėja | Monoporeia affinis

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pontoporėja (lot. Monoporeia affinis) yra maža, gelsva dugninė šoniplauka, gyvenanti Baltijos, Šiaurės jūrose bei šiaurės šalių ežeruose. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Pūstoji suktenė

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pūstoji suktenė arba drūtasis vijukas (lot. Vertigo moulinsiana, angl. Desmoulin's whorl snail) - oru kvėpuojanti sraigė priklausanti pilvakojų moliuskų (lot. Gastropoda) suktenių (lot. Vertiginidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Raguotasis kragas (lot. Podiceps auritus)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Raguotasis kragas (lot. Podiceps auritus, angl. Slavonian Grebe) - kraginių (lot. Podicipedidae) šeimos vandens paukštis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 metų.

Raudonpilvė kūmutė | Bombina bombina

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Raudonpilvė kūmutė (lot. Bombina bombina, angl. European Fire-bellied Toad, vok. Rotbauchunke) - kūmučių (lot. Bombinatoridae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Reliktinė mizidė | Mysis relicta

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Reliktinė mizidė (lot. Mysis relicta) – mizidžių (lot. Mysida) būriui priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Rudasis ausylis | Plecotus auritus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Rudasis ausylis (lot. Plecotus auritus, angl. Brown long-eared bat, vok. Braunes Langohr) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 iki 2019 metų.

Rudasis lokys | Ursus arctos

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Rudasis lokys, arba rudoji meška (lot. Ursus arctos, angl. Brown bear, vok. Braunbär) - lokinių (lot. Ursidae) šeimos žinduoliai, sveriantys 130-700 kg. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Rudasis nakviša | Nyctalus noctula

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Rudasis nakviša (lot. Nyctalus noctula, angl. Great evening,  vok. Großer Abendsegler) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Didžiausias šikšnosparnis Lietuvoje. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Šermuonėlis | Mustela erminea

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Šermuonėlis (lot. Mustela erminea, angl. Ermine, Stoat, vok. Hermelin) - kiauninių šeimos plėšrus žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Šiaurinis šikšnys | Eptesicus nilssoni

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Šiaurinis šikšnys (lot. Eptesicus nilssonii, angl. Northern bat) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos sėslusis šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Šikšniukas nykštukas (lot. Pipistrellus pipistrellus, angl. Common Pipistrelle, vok. Zwergfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Skerssnukis | Chondrostoma nasus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastasis skersasnukis, skerssnukis (lot. Chondrostoma nasus, vok. Nase) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Skiauterėtasis tritonas | Triturus cristatus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Skiauterėtasis tritonas (lot. Triturus cristatus) - salamandrinių (lot. Salamandridae) šeimos uodeguotasis varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1991 metų.

Slapioji šiurpenė | Isognomostoma isognomostomos

Rūšies paplitimo žemėlapisSlapioji šiurpenė (lot. Isognomostoma isognomostomos) - kietageldis moliuskas priklausantis sraiginių moliuskų šeimai (lot. Helicidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Sparis | Abramis ballerus

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastasis sparis, sparis (lot. Abramis ballerus, angl. Zope, vok. Blue breamvok) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Stumbras | Bison bonasus

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Stumbras (lot. Bison bonasus, angl. Wisent, vok. Wisent) - jaučių (lot. Bovinae) pošeimio dykaraginis žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1969 metų.

Ūdra | Lutra lutra

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ūdra, europinė ūdra (lot. Lutra lutra, angl. Otter, vok. Fischotter) - kiauninių šeimos plėšrus žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Vasarinis skydvėžis | Triops cancriformis

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Vasarinis skydvėžis (lot. Triops cancriformis) – Skydvėžių (lot. Notostraca) būriui priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1991 metų.

Vėlyvasis šikšnys | Eptesicus serotinus

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Vėlyvasis šikšnys (lot. Eptesicus serotinus, angl. Serotine bat, vok. Breitflügelfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Vijūnas | Misgurnus fossilis

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Vijūnas (liaud. Čiplys, lot. Misgurnus fossilis, vok. Europäischer Schlammpeitzger) - vijūninių (lot. Cobitidae) šeimos žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Žalioji rupūžė | Bufo viridis

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Žalioji rupūžė (lot. Bufo viridis, vok. Wechselkröte) - beuodegių varliagyvių (lot. Anura) būrio, rupūžių (lot. Bufonidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 metų.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta