Aštriašnipis eršketas | Acipenser oxyrhynchus

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Aštriašnipis eršketas (lot. Acipenser oxyrinchus arba Acipenser oxyrinchus) – eršketžuvių (lot. Acipenseriformes) būrio, eršketinių (lot. Acipenseridae) šeimos jūrų ir gėlavandenė žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Sturys (Atlantinis eršketas) | Acipenser sturio

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Sturys, arba Atlantinis eršketas (lot. Acipenser sturio, angl. Atlantic sturgeon, vok. Baltischer Stör) - eršketinių (lot. Acipenseridae) šeimos žuvis ir tai yra viena iš didžiausių žuvų Lietuvoje. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Auksaspalvis kirtiklis | Sabanejewia baltica

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Auksaspalvis kirtiklis arba šiaurinis auksaspalvis kirtiklis (lot. Sabanejewia baltica, angl. Northern Golden Loach, vok. Baltischer Goldsteinbeißer) – karpžuvių (lot. Cypriniformes) būrio, vijūninių (lot. Cobitidae) šeimos gėlavandenė žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Avocetė (lot. Recurvirostra avosetta)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Avocetė (lot. Recurvirostra avosetta, angl. Pied Avocet, vok. Säbelschnäbler) - avocetinių (lot. Recurvirostridae) šeimos grakštus paukštis, maždaug karvelio dydžio, turintis būdingą į viršų kiek riestą snapą.

Ąžuolinė miegapelė | Eliomys quercinus

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ąžuolinė miegapelė (lot. Eliomys quercinus, angl. Garden dormouse, vok. Gartenschlafer, Eichelmaus) - miegapelinių (lot. Gliridae) šeimos graužikas. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Balinis vėžlys | Emys orbicularis

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Balinis vėžlys (lot. Emys orbicularis, vok. Europäische Sumpfschildkröte) - balinių vėžlių (lot. Emydidae) šeimos roplys, Lietuvoje dar vadinamas „geležine varle“. Tai reliktinė ir vienintelė vėžlių rūšis, gyvenanti Lietuvoje, Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Baltasis kiškis | Lepus timidus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Baltasis kiškis (lot. Lepus timidus, angl. Mountain Hare, vok. Schneehase) - kiškinių (lot. Leporidae) šeimos žinduolis, kuris šiek tiek mažesnis už pilkąjį kiškį. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Beržinė sicista | Sicista betulina

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Beržinė sicista (lot. Sicista betulina) - šoklinių (lot. Dipodidae) šeimos smulkus graužikas su ilga ir plaukais apaugusia uodega. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Boružinis storagalvis | Raudonasis eresas | Eresus cinnaberinus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Boružinis storagalvis arba raudonasis eresas (lot. Eresus cinnaberinus, vok. Schwarze Röhrenspinne) - storagalvių (Eresidae) šeimos voras. Tai egzotinės išvaizdos pats gražiausias Lietuvos voras, kuris dėl savo slapto gyvenimo būdo ypatingai retas. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Brandto pelėausis | Myotis brandtii

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Brandto pelėausis (lot. Myotis brandtii, angl. Brandt's bat, vok. Große Bartfledermaus) - šikšnosparnių rūšis, priklausanti lygianosių (lot. Vespertilionidae) šikšnosparnių šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Didysis juodasis arionas

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Tamsusis plikšliužis arba didysis arionas (lot. Arion ater, vok. Große Wegschnecke) - plikšliužinių (lot. Arionidae) šeimos pilvakojis moliuskas. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Didysis plūdvoris | Dolomedes plantarius

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Didysis plūdvoris (lot. Dolomedes plantarius, angl. Great raft spider) - juostuotasis voras priklausantis (Pisauridae) vorų šeimai. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 iki 2019 metų.

Didžioji miegapelė | Glis glis

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Didžioji miegapelė (lot. Glis glis, angl. Fat dormouse, vok. Große Haselmaus) - miegapelinių (lot. Gliridae) šeimos graužikas. Tai pati didžiausia Lietuvos miegapelė, kuri yra 140-190 mm ilgio ir 70-120 g svorio. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Dvispalvis plikšnys | Vespertilio murinus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Dvispalvis plikšnys (lot. Vespertilio murinus, angl. Parti-coloured bat, vok. Zweifarbfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Europinė audinė | Mustela lutreola

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Europinė audinė (lot. Mustela lutreola, angl. European mink, vok. Nerze) - kiauninių šeimos plėšrus žinduolis. Dydžiu ir išvaizda panaši į šešką ir ūdrą. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Europinė medvarlė | Hyla arborea

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastoji medvarlė arba Europinė medvarlė (lot. Hyla arborea, angl. European tree frog, vok. Europäischer Laubfrosch) - medvarlinių (Hylidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Europinis plačiaausis | Barbastella barbastellus

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Europinis plačiaausis (lot. Barbastella barbastellus, vok. Mopsfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Ežerinė rainė | Phoxinus percnurus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinė rainė (lot. Rhynchocypris percnurus, angl. Lake minnow, vok. Lake Elritze) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2010 metų.

Ežerinis sykas | Coregonus maraena

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinis sykas (lot. Coregonus maraena) - ledynmečio reliktas, išlikęs iš po ledynmečio vieninteliame Platelių ežere. Pastaraisiais metais iš Platelių ežero perkeltas į Verniejaus ir Spindžių ežerus. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Gyvatėdis (lot. Circaetus gallicus)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Gyvatėdis (lot. Circaetus gallicus) - vanaginių šeimai priklausanti paukščių rūšis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Ilgasnukis ruonis | Halichoerus grypus

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pilkasis arba ilgasnukis ruonis (lot. Halichoerus grypus, angl. Grey Seal, vok. Kegelrobbe) - ruonių (lot. Pinnipedia) pobūrio jūros žinduolis. Lotyniškasis ilgasnukio ruonio pavadinimas kildinamas iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „maža jūros kiaulytė". Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Juodakaklis naras (lot. Gavia arctica)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Juodakaklis naras (lot. Gavia arctica, angl. Black-throated Diver, vok. Prachttaucher) - narinių (lot. Gaviiformes) būrio paukštis.

Jūrinė nėgė | Petromyzon marinus

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Jūrinė nėgė (lot. Petromyzon marinus, angl. Lamprey, vok. Neunaugen) - nėginių (lot. Petromyzonidae) šeimos primityvus vandens stuburinis gyvūnas, priklausantis bežandžių antklasiui. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Keturdantė suktenė | Vertigo geyeri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Keturdantė suktenė arba Šlapyninis vijukas (lot. Vertigo geyeri) - siauraburnė sraigė priklausanti mikromoliuskų šeimai (lot. Vertiginidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Keturspyglė šoniplauka | Pallasiola quadrispinosa

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Keturspyglė šoniplauka (lot. Pallasiola quadrispinosa) - šoniplaukų (lot. Amphipoda) būriui priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Kūdrinis pelėausis | Myotis dasycneme

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Kūdrinis pelėausis (lot. Myotis dasycneme, angl. Pond Bat, vok. Teichfledermaus) - šikšnosparnių rūšis. Lietuvoje reta rūšis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Lašiša | Salmo salar

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Atlantinė lašiša, arba lašiša (lot. Salmo salar, angl. Atlantic salmon, vok. Rotfeder) - lašišažuvių žuvis, priklausanti lašišinių (lot. Salmonidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1981 iki 2019 metų.

Lūšis | Lynx lynx

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Lūšis (lot. Lynx lynx, angl. Eurasian lynx, vok. Eurasische Luchs) - katinių (lot. Felidae) šeimos plėšrus žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Lygiažvynis žaltys | Coronella austriaca

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Lygiažvynis žaltys (lot. Coronella austriaca, angl. Smooth Snake, vok. Schlingnatter) - žaltinių (lot. Colubridae) šeimos roplys, dar kitaip vadinamas lygiuoju žalčiu. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Mažasis nakviša | Nyctalus leisleri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Mažasis nakviša (lot. Nyctalus leisleri) yra šikšnosparnių rūšis, priklausantis (lot. Nyctalus) genčiai. Ilgis iki 6,8 cm, išskleistų sparnų ilgis - 32 cm.  Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Mažoji suktenė

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Mažoji suktenė arba mažasis vijukas (lot. Vertigo angustior) - siauraburnė sraigė priklausanti mikromoliuskų šeimai (lot. Vertiginidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Medicininė dėlė | Hirudo medicinalis

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Medicininė dėlė (lot. Hirudo medicinalis, angl. Medicinal leech) - žieduotųjų kirmėlių (lot. Annelida) bestuburis gyvūnas. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Miškinė miegapelė | Dryomys nitedula

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Miškinė miegapelė (lot. Dryomys nitedula, angl. Forest Dormouse, vok. Baumschläfer) - miegapelinių (lot. Gliridae) šeimos graužikas. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Natererio pelėausis | Myotis nattereri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Natererio pelėausis (lot. Myotis nattereri) yra lygianosinių šeimos (lot. Vespertilionidae) šikšnosparnis. Daugelyje šalių tai yra saugoma rūšis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Nendrinė rupūžė | Bufo calamita

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Nendrinė rupūžė (lot. Bufo calamita, angl. Natterjack Toad, vok. Kreuzkröte) - beuodegių varliagyvių (lot Anura) būrio, rupūžių (lot. Bufonidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Ovalioji geldutė | Unio crassus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ovalioji geldutė (lot. Unio crassus, angl. Thick shelled river mussel) - kietageldis moliuskas priklausantis gėlavandenių moliuskų šeimai (lot. Unionidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Pavasarinis skydvėžis | Lepidurus apus

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pavasarinis skydvėžis (lot. Lepidurus apus) – Skydvėžių (lot. Notostraca) būriui ir Lapakojų (lot. Triopsidae) šeimai priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Plačiažnyplis vėžys | Astacus astacus

Nuo 2019 m. rūšių kategorijos yra panaikintos

Rūšies paplitimo žemėlapis

Plačiažnyplis vėžys arba Upinis vėžys (lot. Astacus astacus) – vėžiagyvių (lot. Crustacea) klasės gyvūnas, priklausantis dešimtkojų vėžių (lot. Decapoda) būriui. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Pontoporėja | Monoporeia affinis

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pontoporėja (lot. Monoporeia affinis) yra maža, gelsva dugninė šoniplauka, gyvenanti Baltijos, Šiaurės jūrose bei šiaurės šalių ežeruose. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Pūstoji suktenė

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pūstoji suktenė arba drūtasis vijukas (lot. Vertigo moulinsiana, angl. Desmoulin's whorl snail) - oru kvėpuojanti sraigė priklausanti pilvakojų moliuskų (lot. Gastropoda) suktenių (lot. Vertiginidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Raguotasis kragas (lot. Podiceps auritus)

IUCN kategorija - CR - kritiškai grėsmingos būklės taksonai

Buvusi kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Raguotasis kragas (lot. Podiceps auritus, angl. Slavonian Grebe) - kraginių (lot. Podicipedidae) šeimos vandens paukštis.

Raudonpilvė kūmutė | Bombina bombina

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Raudonpilvė kūmutė (lot. Bombina bombina, angl. European Fire-bellied Toad, vok. Rotbauchunke) - kūmučių (lot. Bombinatoridae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Reliktinė mizidė | Mysis relicta

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Reliktinė mizidė (lot. Mysis relicta) – mizidžių (lot. Mysida) būriui priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Rudasis ausylis | Plecotus auritus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Rudasis ausylis (lot. Plecotus auritus, angl. Brown long-eared bat, vok. Braunes Langohr) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 iki 2019 metų.

Rudasis lokys | Ursus arctos

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Rudasis lokys, arba rudoji meška (lot. Ursus arctos, angl. Brown bear, vok. Braunbär) - lokinių (lot. Ursidae) šeimos žinduoliai, sveriantys 130-700 kg. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Rudasis nakviša | Nyctalus noctula

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Rudasis nakviša (lot. Nyctalus noctula, angl. Great evening,  vok. Großer Abendsegler) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Didžiausias šikšnosparnis Lietuvoje. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Šermuonėlis | Mustela erminea

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Šermuonėlis (lot. Mustela erminea, angl. Ermine, Stoat, vok. Hermelin) - kiauninių šeimos plėšrus žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Šiaurinis šikšnys | Eptesicus nilssoni

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Šiaurinis šikšnys (lot. Eptesicus nilssonii, angl. Northern bat) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos sėslusis šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Šikšniukas nykštukas (lot. Pipistrellus pipistrellus, angl. Common Pipistrelle, vok. Zwergfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Skerssnukis | Chondrostoma nasus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastasis skersasnukis, skerssnukis (lot. Chondrostoma nasus, vok. Nase) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Skiauterėtasis tritonas | Triturus cristatus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Skiauterėtasis tritonas (lot. Triturus cristatus) - salamandrinių (lot. Salamandridae) šeimos uodeguotasis varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1991 metų.

Slapioji šiurpenė | Isognomostoma isognomostomos

Rūšies paplitimo žemėlapisSlapioji šiurpenė (lot. Isognomostoma isognomostomos) - kietageldis moliuskas priklausantis sraiginių moliuskų šeimai (lot. Helicidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2019 metų.

Sparis | Abramis ballerus

Saugomų gyvūnų rūšių 0 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastasis sparis, sparis (lot. Abramis ballerus, angl. Zope, vok. Blue breamvok) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Stumbras | Bison bonasus

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Stumbras (lot. Bison bonasus, angl. Wisent, vok. Wisent) - jaučių (lot. Bovinae) pošeimio dykaraginis žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1969 metų.

Ūdra | Lutra lutra

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ūdra, europinė ūdra (lot. Lutra lutra, angl. Otter, vok. Fischotter) - kiauninių šeimos plėšrus žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Vasarinis skydvėžis | Triops cancriformis

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Vasarinis skydvėžis (lot. Triops cancriformis) – Skydvėžių (lot. Notostraca) būriui priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1991 metų.

Vėlyvasis šikšnys | Eptesicus serotinus

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Vėlyvasis šikšnys (lot. Eptesicus serotinus, angl. Serotine bat, vok. Breitflügelfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Vijūnas | Misgurnus fossilis

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Vijūnas (liaud. Čiplys, lot. Misgurnus fossilis, vok. Europäischer Schlammpeitzger) - vijūninių (lot. Cobitidae) šeimos žuvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Žalioji rupūžė | Bufo viridis

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Žalioji rupūžė (lot. Bufo viridis, vok. Wechselkröte) - beuodegių varliagyvių (lot. Anura) būrio, rupūžių (lot. Bufonidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 metų.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta