Varliagyviai (lot. Amphibia)

Europinė medvarlė | Hyla arborea

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastoji medvarlė arba Europinė medvarlė (lot. Hyla arborea, angl. European tree frog, vok. Europäischer Laubfrosch) - medvarlinių (Hylidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Nendrinė rupūžė | Bufo calamita

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Nendrinė rupūžė (lot. Bufo calamita, angl. Natterjack Toad, vok. Kreuzkröte) - beuodegių varliagyvių (lot Anura) būrio, rupūžių (lot. Bufonidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 metų.

Raudonpilvė kūmutė | Bombina bombina

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Raudonpilvė kūmutė (lot. Bombina bombina, angl. European Fire-bellied Toad, vok. Rotbauchunke) - kūmučių (lot. Bombinatoridae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Skiauterėtasis tritonas | Triturus cristatus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Skiauterėtasis tritonas (lot. Triturus cristatus) - salamandrinių (lot. Salamandridae) šeimos uodeguotasis varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1991 metų.

Žalioji rupūžė | Bufo viridis

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Žalioji rupūžė (lot. Bufo viridis, vok. Wechselkröte) - beuodegių varliagyvių (lot. Anura) būrio, rupūžių (lot. Bufonidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 metų.

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta