Pašto ženklai

Ąžuolinė miegapelė ir beržinė sicista pašto ženkluose