Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Paprastoji medvarlė arba Europinė medvarlė (lot. Hyla arborea, angl. European tree frog, vok. Europäischer Laubfrosch) - medvarlinių (Hylidae) šeimos varliagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Video | Europinė medvarlė kurkia ir poruojasi

Kūnas siekia 4,5 cm, aktyvi prieblandoje. Lietuvoje labai reta rūšis. Natūraliai paplitusi pietinėje Lietuvos dalyje, kur žinomos kelios nerštavietės. Gyvena Nemuno baseino upelių slėniuose. Aptinkamos pamiškėse, krūmuotose pievose, sodybose. Neršia nedidelėse kūdrose.

Europinė medvarlė | Hyla arborea

Photo by Frank.Vassen on Foter.com / CC BY

Europinė medvarlė paplitusi Vidurio ir Pietų Europoje į rytus iki Kaukazo, Turkijoje. Šiaurinė arealo riba – Danija, Švedija, Lietuva, Baltarusija.

Pagrindinės populiacijos Lietuvoje randasi Bugiedoje, Gerdašiuose, Kapčiamiestyje. Populiacijos gausumas skirtingais sezonais priklauso nuo temperatūros, hidrologinių pokyčių, tačiau Lietuvos populiacija vertinama 1500 – 2000 gyvūnų.

Rūšis gyvena lapuočių, mišrių miškų, įvairių želdinių pakraščiuose, pievelėse prie vandens telkinio. Pirmieji iš žiemoviečių pasirodo patinai (balandžio pabaigoje). Į nerštavietes varliagyviai susirenka balandžio pabaigoje – gegužės mėnesiais. Nerštavietės – gerai saulės įšildomi vandens telkiniai, kūdros prie miškelių su gausia vandens ir pakrantės žoline augalija. Patelės išneršia apie 800 – 1000 ikrelių, porcijomis, nedideliais gumuliukais, ir priklijuoja juos prie dugno augalijos. Buožgalviai baigia metamorfozę ir išlipa į krantą antroje liepos pusėje – rugpjūčio mėnesiais. Gyvena pavieniui, dažniausiai tūno ant įvairių žemų krūmokšnių, aukštų žolių.

Rūšis minta įvairiais bestuburiais, daugiausia vabzdžiais. Žiemoja sausumoje, įvairiuose urveliuose, plyšiuose, įsirausia po nukritusiais lapais.

Europinė medvarlė | Hyla arborea

Photo by Frank.Vassen on Foter.com / CC BY

Europinių medvarlių gausumo svyravimai priklauso nuo hidrologinių sąlygų nerštavietėse. Buožgalvių gyvybingumui, nerštaviečių ir sausumos buveinių kokybei didžiulę įtaką daro žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos bei vandens telkinio užaugimas. Neigiama įtaką gali daryti ir gyvūno gaudymas bei rinkimas.

Europinės medvarlės paplitimo žemėlapis


Tipas: Chordiniai (Chordata)

Šeima: Medvarlės (Hylidae)

Būrys: Beuodegiai varliagyviai (Anura)

Gyvena

Palikuoniai: 800 – 1000 vnt.


Kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta