Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo nr. VIII-499 24 straipsnio pakeitimo įstatymas

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-778

Vilnius

  

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Saugomų rūšių apsaugos valstybinė kontrolė

Saugomų rūšių apsaugos valstybinę kontrolę atlieka Aplinkos apsaugos departamentasįstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

 Dalia Grybauskaitė

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta