Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos

Iki 2019 m. Lietuvos raudonosios knygos rūšys buvo skirstomos į 6 kate­gorijas, atitinkančias Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos Raudonosios knygos senąsias kategorijas (1976 m.). Nuo 2020 m., sutrumpinus saugomų rūšių sąrašą, senųjų saugomų kategorijų kriterijų nutarta atsisakyti ir naudoti tik IUCN (angl. International Union for Conservation of Nature) raudonųjų sąrašų kategorijas.

Lietuvos Raudonosios knygos saugomų rūšių kategorijos

 

 0 (Ex)  - išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys

 1 (E)  - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

 2 (V)  - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

 3 (R)  - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

 4 (I)  - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

 5 (Rs)  - išsaugotos rūšys, kurių, anksčiau įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą, gausumas jau atkurtas

 

Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta