Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos

Lietuvos Raudonosios knygos rūšys skirstomos į 6 kate­gorijas, atitinkančias Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos Raudonosios knygos senąsias kategorijas (1976 m.).

Lietuvos Raudonosios knygos saugomų rūšių kategorijos

 

 0 (Ex)  - išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys

 1 (E)  - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

 2 (V)  - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėja

 3 (R)  - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

 4 (I)  - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

 5 (Rs)  - išsaugotos rūšys, kurių, anksčiau įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą, gausumas jau atkurtas

 

Saugomų gyvūnų rūšių kategorijos