Lietuvos saugomų rūšių sąrašo taksonai (rūšys) įvertinti pagal Tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos (IUCN) kriterijus ir priskirti prie IUCN kategorijų.

Pagal 2020 m. patvirtintą sąrašą Lietuvoje, taksonai įvertinti naudojantis iki 2018 m. ekspertų surinktais arba viešai prieinamais duomenimis apie jų paplitimą ir populiacijų būklę.

IUCN kategorijos ir kriterijai

Pagal vertinimo rezultatus, Lietuvoje taksonai suskirstyti į 9 IUCN kategorijas:

 

 • EX – išnykę regione (liet. RE) taksonai
  • nėra jokių abejonių, kad paskutinis potencialiai vislus individas žuvo ar išnyko tame regione, arba kai regione nebeaptinkamas taksonas, kuris čia lankydavosi reguliariai;
 • CR – kritiškai grėsmingos būklės (liet. CR) taksonai
  • geriausi prieinami įrodymai patvirtina, kad taksonas atitinka bet kurį šios kategorijos kriterijų, ir žinoma, kad yra ypač didelė jo išnykimo gamtoje tikimybė;
 • EN – grėsmingos būklės (liet. EN) taksonai
  • geriausi prieinami įrodymai patvirtina, kad taksonas atitinka bet kurį šios kategorijos kriterijų ir žinoma, kad yra labai didelė jo išnykimo gamtoje tikimybė;
 • VU – pažeidžiami (liet. VU) taksonai
  • geriausi prieinami įrodymai patvirtina, kad taksonas atitinka bet kurį šios kategorijos kriterijų, ir žinoma, kad yra didelė jo išnykimo gamtoje tikimybė;
 • NT – arti grėsmės esantys (liet. NT) taksonai
  • jeigu pritaikant visus kriterijus, jis nepatenka į kritiškai grėsmingos būklės, grėsmingos būklės ir pažeidžiamų taksonų kategorijas, tačiau netolimoje ateityje gali į jas patekti;
 • LC – nekeliantys susirūpinimo (liet. LC) taksonai
  • pritaikius visus kriterijus, jis nepatenka į kritiškai grėsmingos būklės, grėsmingos būklės ir pažeidžiamų taksonų kategorijas. Plačiai paplitusios ir gausiai aptinkamos rūšys yra įtraukiamos į šią kategoriją;
 • DD – taksonai, apie kuriuos trūksta duomenų (liet. DD)
  • apie taksoną nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima atlikti tiesioginį ar netiesioginį vertinimą dėl jo išnykimo tikimybės, atsižvelgiant į jo paplitimo ir (arba) populiacijų duomenis;
  • tai nėra laikoma rizikos kategorija, tačiau ją suteikiant kuriam nors taksonui yra parodoma, kad reikia daugiau informacijos ir, atlikus išsamesnius tyrimus, taksonas gali patekti į vieną iš grėsmės kategorijų;
 • NA – vertinti netinkami (liet. NA) taksonai
  • taksonas nėra tinkamas vertinti regioniniu lygmeniu, nes tai nėra natūrali populiacija, arba populiacija nepatenka į natūralų arealą, arba užklydusi ar užklystanti populiacija toje vietovėje, arba regioninę populiaciją sudaro labai nedaug individų;
 • NE - neįvertinti (liet. NE) taksonai
  • taksonas laikomas neįvertintu, jei jam nebuvo taikyti vertinimo kriterijai.

 

Taksonai grėsmių kategorijai priskiriami pagal IUCN kriterijus:

 

 • A – kriterijus yra pagrįstas vien tik populiacijos sumažėjimu;
 • B – kriterijus yra skirtas įvertinti toms populiacijoms, kurių paplitimas yra ribotas, populiacijos yra labai fragmentiškos, nepaliaujamai mažėja ir (ar) yra veikiamos ekstremalių fliuktuacijų (dabar ar taip nutiks netolimoje ateityje);
 • C – kriterijus yra skirtas toms rūšims, kurių populiacijos yra mažos ir mažėja šiuo metu ar ims mažėti netolimoje ateityje;
 • D – kriterijus apibrėžia labai mažų arba apribotų populiacijų taksonus. Taksonas atitinka šį kriterijų, jeigu subrendusių individų skaičius yra mažesnis už bet kurio kito kriterijaus nurodytas slenkstines vertes;
 • E – kriterijus naudojamas taksonams, kurių išnykimo tikimybė yra pagrįsta kiekybiniais skaičiavimais, t. y. bet kokios formos analize, panaudojant žinias apie taksono gyvenimo būdą, buveinių poreikius ar grėsmes.

 

 

IUCN kategorijos ir kriterijai

 

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta