Graužikai

Ąžuolinė miegapelė × ►
Didžioji miegapelė ►
Miškinė miegapelė ►
Beržinė sicista × ►