Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Reliktinė mizidė (lot. Mysis relicta) – mizidžių (lot. Mysida) būriui priklausantis vėžiagyvis. Į Lietuvos raudonąja knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Video | Reliktinė mizidė akvariume

Reliktinė mizidė yra iki 2,5 cm ilgio, permatomas, į krevetę panašus vėžiagyvis. Gyvena ledyninės kilmės ežerų giluminės zonos priedugnėje, kur pastovi +1,6 – 8,4 °C temperatūra ir didelis (mažiausiai 3,5 mg/l) ištirpusio deguonies kiekis. Dauginasi žiemą, patelės padeda iki 20 kiaušinėlių.

Reliktinė mizidė | Mysis relicta

Photo by NTNU, Faculty of Natural Sciences on Foter.com / CC BY

Gyvena Šiaurinės Europos ežeruose.

Lietuva yra pietinė reliktinės mizidės paplitimo riba ir ši rūšis buvo aptikta Aiseto, Asalnų, Asvejos, Baluošo, Baltųjų Lakajų, Drūkšių, Dusios, Luokesų, Lūšių, Peršokšnų, Siesarties, Šakarvų, Zaraso, Žeimenų ežeruose. Neatmenamais laikais, šie vėžiagyviai dar buvo aptinkami Dusios, Baltųjų Lakajų ir Siesarties ežeruose.

Nors, populiacijos gausumas nėra tirtas, paplitimo vietose (Dakarvų, Lūšių, Asvejos ir Baluošo ežeruose) rasta daug vėžiagyvių. Didžiausią grėsmę šiai rūšiai daro eutrofikacija, vandens tarša ir žemių apdirbimas, todėl mums būtina apsaugoti ežerų ekosistemas nuo taršos.

Reliktinės mizidės paplitimo žemėlapis


Tipas: Nariuotakojai (Arthropoda)

Šeima: Skeltakojai (Mysidae)

Būrys: Mizidės (Mysidacea)

Gyvena

Palikuoniai: 20 vnt


Kategorija: 2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose sparčiai mažėjas

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta