Gyvūnai

Pavadinimas
Ąžuolinė miegapelė ir beržinė sicista pašto ženkluose