Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Mažoji suktenė arba mažasis vijukas (lot. Vertigo angustior) - siauraburnė sraigė priklausanti mikromoliuskų šeimai (lot. Vertiginidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Mažoji suktenė | Vertigo angustior

Photo by Roy Anderson /CC BY-NC-ND

Plačiai paplitusi visoje Europoje nuo Portugalijos iki Kaspijos jūros, į Šiaurę – iki 60°. Neaptinkama tik piečiausiose Europos dalyse. Į rytus paplitusi iki Uralo kalnų, registruota Šiaurinėje Irano dalyje. Lietuvoje aptinkama kalvotose vietovėse, kur didesnis ežerų skaičius. Yra žinoma 20 radaviečių 11-oje administracinių rajonų.

Mažosios suktenės gyvena šlapiose kalvų daubose ir šaltiniuotose, apypelkių ir apyežerių šlapiose pievose su vešlia žoline augalija: kupstiniais viksvynais (lot. Caricetum cespitosae), vingiorykštiniais snaputynais (lot. Filipendulo-Geranietum palustris) ir kupstiniais šluotsmilgynais (lot. Deschampsietum cespitosae).

Mažoji suktenė | Vertigo angustior

Photo by I, Cl41r3 / CC BY-SA

Dažniausiai aptinkamas kupstinių šluotsmilgių kupstuose. Dauginasi pavasarį – vasaros pradžioje. Kiaušinius (nuo 0,3 iki 0,6 mm skersmens) deda pavieniui, ant suirusių augalų liekanų. Inkubacinis periodas trunka 7 – 11 dienų. Minta mikroflora – bakterijomis ir grybais, kurie auga ant pūvančių ir gyvų augalų. Mažoji suktenė, kaip ir daugelis kitų sausumos moliuskų, suaktyvėja lyjant lietui. Palijus pradeda lipti augalų stiebais ir lapais. Ant vieno augalo stiebo aptinkama po 2 – 3 individus. Žiemoja augalų pašaknėse.

Didžiausios mažųjų suktenių populiacijos rastos Punžemio ir Dideškos ežerų šlapiose pakrančių pievose ir įdubose tarp kalvų, Dutų kaimo apylinkėse, Saločio ežero apypelkiuose (Švenčionių r.). Nemaža populiacija aptikta prie Lūkšto ežero (Telšių r.), Bilionių pievoje (Šilalės r.).

Mažoji suktenė | Vertigo angustior

Photo by Francisco Welter Schultes / CC0

Didžiausia grėsmė mažosioms suktenėms yra pievų sausinimas, intensyvus ganymas, šienavimas, natūrali buveinių kaita (užaugimas krūmais ir medžiais). Būtina išlaikyti esamą hidrologinį režimą, ekstensyviai ganyti, iškirsti želiančius krūmus.

Mažosios suktenės paplitimo žemėlapis


Tipas: Moliuskai (Mollusca)

Šeima: Suktenės (Vertiginidae)

Būrys: Plautiniai (Pulmonata)

Gyvena:

Palikuoniai:


Kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta