Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Pūstoji suktenė arba drūtasis vijukas (lot. Vertigo moulinsiana, angl. Desmoulin's whorl snail) - oru kvėpuojanti sraigė priklausanti pilvakojų moliuskų (lot. Gastropoda) suktenių (lot. Vertiginidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Video | Reportažas apie pūstasias suktenes Didžiojoje Britanijoje | Anglų k.

Pūstoji suktenė aptinkama Pietų Europoje nuo Pirėnų iki Užkaukazės; Šiaurėje – iki Šiaurinės Didžiosios Britanijos, Danijoje, pietinėje Švedijoje.

Lietuvoje yra aptikta: Cigoniškėse prie Obelijos ežero (Alytaus r.), Buckūnuose prie Metelytės upės (Lazdijų r.), Juodeliuose (Marijampolės r.), prie Skaistelių ežero, Deguliuose prie Kigio ir Kigelio ežerų (Utenos r.) ir prie Rūžo ežero (Ignalinos r.).

Pūstoji suktenė | Vertigo moulinsiana

Photo by Gilles San Martin on Foter.com / CC BY-SA

Pūstosios suktenės gyvena eutrofinių ežerėlių liūnuose su aukštaisiais hidrofitiniais augalais, taip pat didelių ežerų nendrynuose ir didžiuosiuose viksvynuose (ant paprastųjų nendrynų (lot. Phragmitetum communis), paprastųjų ajerynų (lot. Acoretum calami), papartuolinių nendrynų (lot. Thelypteridi-Phragmitetum)).

Pūstoji suktenė | Vertigo moulinsiana

Photo by gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K / CC BY

Moliuskas aptinkamas ant nendrių, viksvų, viksvameldžių stiebų (iki 60 cm aukščio), taip pat tarp minėtų augalų liekanų prie pat žemės, kur labai drėgna ar net telkšo vanduo. Minta mikroflora – bakterijomis ir grybais. Aktyvus lyjant lietui, ir po lietaus pradeda lipti augalų stiebais ir lapais. Ant vieno augalo stiebo aptinkama po 4 – 5 individus. Žiemoja tarp augalų lapų, prie pat žemės.

Pūstoji suktenė | Vertigo moulinsiana

Photo by Günter Jacki für das Bundesministerium der Finanzen und die Deutsche Post AG / CC0

Pūstųjų suktenių 1937 m. aptikta Metelytės upelyje prie Buckūnų ir pietiniame Obelijos ežero gale prie Maušės pelkių pakraščių. 1945 m. aptikta Vaickūnų upelio pakraštyje prie pietinio Metelių ežero galo. Yra duomenų, kad rūšis rasta Rietavo parke. 2001 – 2005 m. tyrimais, didžiausios populiacijos rasto Buckūnuose prie Metelio ežero (Alytaus r.) ir Cigoniškėse prie Obelijos ežero (Lazdij0 r.) – aptikta ik 50 kvadratiniame metre.

Didžiausia grėsmė pūstosioms suktenėms yra natūrali buveinių kaita (užaugimas krūmais ir medžiais). Populiacijai gali pakenkti hidrologinio režimo pakitimas, cheminė tarša, miškų kirtimai aplink ežerus, todėl moliuskų gyvenamose buveinėse būtina palaikyti esamą hidrologinį režimą, iškirsti užaugančius medžius ir arti nenaudoti cheminių medžiagų.

Pūstosios suktenės paplitimo žemėlapis


Tipas: Moliuskai (Mollusca)

Šeima: Suktenės (Vertiginidae)

Būrys: Plautiniai (Pulmonata)

Gyvena:

Palikuoniai:


Kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta