Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ovalioji geldutė (lot. Unio crassus, angl. Thick shelled river mussel) - kietageldis moliuskas priklausantis gėlavandenių moliuskų šeimai (lot. Unionidae). Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Video | Ovalioji geldutė šauna vandens čiurkšlę

Ovalioji geldutė gyvena negiliuose, švariuose, tekančiuose vandenyse su smėlio arba smulkaus žvyro dugnu. Pasitaiko ežeruose, turinčiuose platų ir smėlėta krantą. Moliuskas minta planktonu filtruodamas vandenį, yra skirtalytis ir neršia gegužės mėnesį. Vislumas apie 130 tūkst. kiaušinių. Embrionai 3 – 4 mėn. vystosi motininio individo žiaunose. Į vandenį išleistos lervos parazituoja ant žuvų žiaunų, o po mėnesio jauni moliuskai nukrinta ant dugno. Gali išgyventi iki 80 metų ir užaugti iki 11 cm ilgio. Jautrus vandens cheminės sudėties pokyčiams, planktono kiekio, žuvų skaičiaus mažėjimui.

Ovalioji geldutė | Unio crassus

Photo by  Alexander Mrkvicka / CC BY-SA

Ovaliosios geldutės Lietuvoje, kaip ir visame areale, nyksta. Gausesnės populiacijos yra išlikusios vidurupiuose ir aukštupiuose.

Ovalioji geldutė | Unio crassus

Photo by  Burton Ken, U.S. Fish and Wildlife Service /  CC0

Didžiausia grėsmė ovaliosioms geldutėms yra vandens hidrocheminio režimo pasikeitimas, ypač vandens tarša, upių užtvenkimas, natūralių vagų keitimas. Žuvų mažėjimas riboja dauginimosi ir plitimo galimybes, todėl svarbiausiose buveinėse reikia saugoti vandens telkinius nuo taršos, nestatyti hidrotechninių įrenginių, nekeisti upių vagų ir sureguliuoti žvejybą taip, kad nebūtų nuskurdintos žuvų bendrijos.

Ovaliosios geldutės paplitimo žemėlapis


Tipas: Moliuskai (Mollusca)

Šeima: Siaurosios geldutės (Unionidae)

Būrys: Rausiančiosios geldutės (Unionida)

Gyvena: 80 metų

Palikuoniai: 130 tūkst. vnt.


Kategorija: 3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta