Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Skiauterėtasis tritonas (lot. Triturus cristatus) - salamandrinių (lot. Salamandridae) šeimos uodeguotasis varliagyvis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1991 metų.

Video | Skiauterėtieji tritonai akvariume

Kūno viršus pilkai juodas ar tamsiai rudas, pilvas išmargintas oranžinėmis ir juodomis dėmėmis. Tuoktuvių metu patinams užauga nugaros skiauterė dantytu kraštu, kuri ties uodegos pamatu nutrūksta arba pažemėja, o uodegoje vėl paaukštėja. Patinai išauga iki 18 cm, patelės – iki 20 cm.

Skiauterėtasis tritonas | Triturus cristatus

Photo by AlexandreRoux01 on Foter.com / CC BY-NC-ND

Skiauterėtasis tritonas paplitęs Šiaurės ir Vidurio Europoje iki Alpių, į vakarus – iki Rytų ir Vidurio Prancūzijos, į rytus – iki Vidurio Rusijos.

Lietuvoje rūšis paplitusi netolygiai, tinkamose buveinėse aptinkama visoje šalies teritorijoje: Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Panevėžio, Šiaulių, Plungės, Anykščių, Alytaus, Lazdijų, Švenčionių, Šalčininkų, Kaišiadorių, Molėtų, Utenos, Varėnos, Skuodo, Vilniaus, Širvintų, Trakų rajonuose.

Skiauterėtasis tritonas | Triturus cristatus

Photo by juergen.mangelsdorf on Foter.com / CC BY-NC-ND

Skiauterėtasis tritonas gyvena vidutinio gylio stovinčio vandens balose, kūdrose, kurios yra pamiškėse, miškų laukymėse, parkuose. Pavasarį, nuo balandžio iki liepos mėn. vidurio, praleidžia vandenyje, nuo liepos vidurio išlipa į sausumą, ten gyvena įvairiose slėptuvėse: po nuvirtusiais trūnijančiais medžiais, kelmais, urveliuose.

Sausumoje nuo nerštaviečių gali nueiti iki 1 km, paprastai iki 300 – 500 metrų. Veisiasi balandžio – gegužės mėnesiais. Patelė išneršia apie 200 kiaušinių (rečiau iki 600) ir po viena ar kelis priklijuoja prie vandens augalų lapų. Suaugėliai ir lervos plėšrūs, minta įvairiais bestuburiais. Lervinė stadija tęsiasi iki liepos pabaigos, rugpjūčio mėn. pradžios. Žiemoja sausumoje, įvairiose slėptuvėse.

Skiauterėtasis tritonas | Triturus cristatus

Photo by _MarcoM_ on Foter.com / CC BY-NC-ND

Nors radaviečių skaičius dažnai kinta, skiauterėtųjų tritonų Lietuvos populiacija gali sudaryti 3 000–5 000 suaugusių gyvūnų.

Didžiausia grėsmė šiems gyvūnams yra vandens tarša, žemės ir miško ūkyje naudojamos cheminės medžiagos, žuvų įveisimas nedideliuose vandens telkiniuose, nerštaviečių sausinimas, nerštaviečių eutrofikacija, mažų vandens telkinių išdžiūvimas, negyvos medienos, kelmų šalinimas, vandens telkinių gilinimas, dugno valymas.

Skiauterėtojo tritono paplitimo žemėlapis


Tipas: Chordiniai (Chordata)

Šeima: Salamandros (Salamandridae)

Būrys: Uodeguotieji varliagyviai (Urodela)

Gyvena

Palikuoniai: 200 vnt.


Kategorija: 4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta