Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Ežerinė rainė (lot. Rhynchocypris percnurus, angl. Lake minnow, vok. Lake Elritze) - karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių (lot. Cyprinidae) šeimai. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2010 metų.

Video | Ežerinė rainė laukinėje gamtoje

Ežerinė rainė paplitusi Eurazijoje - nuo Vidurio Europos vakaruose iki Japonijos rytuose. Arealas nevientisas: neaptinkama nuo Dnepro iki Volgos upių. Europoje gyvena mažuose ir sekliuose, izoliuotuose distrofiniuose ar eutrofiniuose ežeruose.

Ežerinė rainė yra trumpaamžė (gyvena iki 6 metų) smulki žuvis (užauga iki 13 cm). Burna nedidelė, galinė. Kūnas išmargintas smulkiomis juodomis ar rudomis dėmėmis. Ežerinei rainei būdingas didelis morfologinis kintamumas, todėl anksčiau buvo išskiriami 7 porūšiai. Lietuvoje pagautų žuvų ilgis buvo 59-77 mm, svoris - 2-5 g.

Ežerinė rainė | Phoxinus percnurus

Photo by Oleg Artaev / CC BY

Ežerinės rainės gyvena priedugniniame ežerėlių sluoksnyje. Žiemą užsirausia giliai į dumblą ir įminga. Minta smulkiais moliuskais, vabzdžių lervomis, kirmėlėmis, taip pat ėda ir kitų žuvų ikrus. Subręsta 2 metų, kai kūno ilgis siekia 6 cm, o svoris - 3,5 g. Neršia gegužės - birželio mėn., kai vandens temperatūra 9-11 °C. Neršia porcijomis (3-4 kartus), vislumas - 19-26 tūkst. ikrelių. Ikrai lipnūs, vystosi vandens augalijoje 10-15 parų. Kai lervučių ilgis pasiekia 15 mm, dar prieš trynio maišelio rezorbciją jos pradeda maitintis planktoniniais vėžiagyviais.

Ežerinės rainės gali gyventi vienos arba gyvena kartu su paprastaisiais karosais (lot. Carassius carassius) ir (arba) lynais (lot. Tinca tinca). Lietuvos ežerėlyje su ežerinėmis rainėmis gyvena ir sidabriniai karosai (lot. Carassius auratus gibeiio).

Ežerinė rainė | Phoxinus percnurus

Photo by prof. dr hab. Jacek Wolnicki / CC BY

Kol kas žinoma tik viena ežerinių rainių radavietė Pietų Lietuvoje, netoli Alytaus miesto esančiame bevardžiame ežerėlyje.

Lenkijoje pastaruoju metu ežerinių rainių populiacijos sparčiai nyksta dėl antropogeninės veiklos, pirmiausia mažų, seklių ir užaugusių ežerėlių sausinimo ar kitokio jų naikinimo.

Ežerinių rainių paplitimo žemėlapis


Tipas: Chordiniai (Chordata)

Šeima: Kaulinės žuvys (Osteichthyes)

Būrys: Karpinės (Cyprinidae)

Gyvena

Palikuoniai: 19 - 26 tūkst. vnt.


Kategorija: 4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta