Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija

Lūšis (Lynx lynx, angl. Eurasian lynx, vok. Eurasische Luchs) - katinių (Felidae) šeimos plėšrus žinduolis. 2008 m. Lietuvoje gyveno kelios dešimtys lūšių. Praeityje lūšys buvo paplitusios visoje Europoje, tačiau XX amžiaus viduryje rytinėje ir vidurinėje Europos dalyje jos išnyko.

Paskui pradėta lūšis reintrodukuoti ir tai sėkmingai vykdoma. Apie 90 proc. visų šios rūšies atstovų gyvena Sibire. Laikosi didesniuose miškuose. Minta pelėmis, pelėnais, stirnomis, elniais, bet dažniausiai puola silpnesnius, paliegusius žvėrelius. Žmogaus vengia. Lūšis stipresnė už šunį (pvz., vokiečių aviganį). Buvo atvejų, kai lūšys mirtinai sudraskydavo piemenų šunis. Lietuvoje nemedžiojama nuo 1979 m. į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Europos, Mažosios, Šiaurės ir Centrinės Azijos miškingose ir kalnuotose srityse. Daugelyje Vakare Europos šalių išnykusi arba retai aptinkama rūšis. Lietuvoje nuolatos randama tik kai kuriuose miškų masyvuose (Biržų, Karšuvos, Žaliojoje giriose, Taujėnų - Užulėnio, Kulių, Latvijos pasienyje esančiuose Rokiškio r. ir keliuose kituose miškuose).

Lūšis | Lynx lynx

Mėgstamos lankymosi vietos - spygliuočių ir mišrūs miškai su tankiu pomiškiu, išvartomis, pelkėtais plotais. Suaugę individai didžiąja metų dalį laikosi pavieniui (neskaitant patelių su jaunikliais). Rujoja nuo sausio vidurio iki kovo mėnesio. Nėštumas trunka maždaug 70 dienų. Nuošaliose vietose, dažniausiai po išvartomis, įsirengia guolį. Jauniklius (dažniausiai 2 - 3) jame veda gegužės mėnesį. Jie žindomi beveik 3 mėn., o nuo 2 mėn. pradeda ėsti atneštą maistą. Vaikšto su patele iki rujos, kai ji lieka bergždžia - ir ilgesnį laika. Lytiškai subręsta antraisiais gyvenimo metais. Minta dažniausiai kiškiais, stirnomis, rečiau - paukščiais ir smulkiais graužikais. Medžioja miško pakraščiuose, laukymėse, atželiančiose kirtavietėse.

XX a. pirmoje pusėje lūšys Lietuvoje buvo beveik išnykusios. Vėliau, kai pagerėjo apsauga, mitybos sąlygos ir sumažėjo vilkų, lūšių ėmė gausėti. Daugiausia jų buvo XX a. 8 - 9 dešimtmetyje (apie 150 - 200 lūšių). Vėliau lūšių sumažėjo beveik dvigubai. Dabartinę populiaciją sudaro apie 30 -  40 žvėrių.

Lūšis | Lynx lynx

Labai padidėjęs lūšių trikdymas, kai kertamas miškas, medžiojama, lankomasi ar poilsiaujama jų gyvenamose vietose. Smarkiai kertamuose miškuose gali pritrukti tinkamų buveinių. Nemaža, bet sunkiai įvertinama žala daro brakonieriavimas, ypač kilpininkavimas. Neigiama ataka lūšims gali daryti vilkai ir valkataujantys šunys. Svarbiausiose lūšių gyvenamose vietose būtina riboti miško kirtimą, medžioklę su varovais, lankymąsi.


Tipas: Chordiniai (Chordata)

Šeima: Katiniai (Felidea)

Būrys: Plėšrieji (Carnivora)

Kategorija: 1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones

Saugomų gyvūnų rūšių 1 kategorija


Knygos užkulsiai ir sandara

Kas yra žinduoliai?

Kas yra žinduoliai?Žinduoliai, arba žvėrys (lot. Mammalia) – stuburinių gyvūnų klasė, kurioje yra iš viso apie 5416 žinduolių rūšių.  Į Lietuvos Raudonąją knygą yra įrašytos 23 žinduolių rūšys. Žinduoliai yra gyvavedžiai, išskyrus kloakinius, kurie deda kiaušinius ir jauniklius žindo pienu.

Sužinoti daugiau

 

Kas yra šikšnosparniai?

Kas yra šikšnosparniai?Šikšnosparniai (lot. Chiroptera) yra vienas iš gausiausių žinduolių būrių ir tai yra vieninteliai žinduoliai, kurie prisitaikę aktyviai skraidyti. Į Lietuvos Raudonąją knygą yra įrašyta 11 šikšnosparnių rūšių, kai visame pasaulyje, išskyrus Arktį ir Antarktį, yra žinoma apie 1000, Lietuvoje – vos 15 rūšių.

Sužinoti daugiau

 

Šikšnosparniai įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą

Šikšnosparniai įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygąĮ Lietuvos Raudonąją knygą yra įrašyta 11 šikšnosparnių rūšių, kai visame pasaulyje, išskyrus Arktį ir Antarktį, yra žinoma apie 1000, Lietuvoje – vos 15 rūšių.

Sužinoti daugiau