Į Lietuvos Raudonąją knygą yra įrašyta 11 šikšnosparnių rūšių, kai visame pasaulyje, išskyrus Arktį ir Antarktį, yra žinoma apie 1000, Lietuvoje – vos 15 rūšių.

Brandto pelėausis | Myotis brandtii

Brandto pelėausis (lot. Myotis brandtii, angl. Brandt's bat, vok. Große Bartfledermaus) - šikšnosparnių rūšis, priklausanti lygianosių (Vespertilionidae) šikšnosparnių šeimai. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Brandto pelėausis | Myotis brandtii

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Dvispalvis plikšnys | Vespertilio murinus

Dvispalvis plikšnys (lot. Vespertilio murinus, angl. Parti-coloured bat, vok. Zweifarbfledermaus) - lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Dvispalvis plikšnys | Vespertilio murinus

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Europinis plačiaausis | Barbastella barbastellus

Europinis plačiaausis (lot. Barbastella barbastellus, vok. Mopsfledermaus) - lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Europinis plačiaausis | Barbastella barbastellus

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Kūdrinis pelėausis | Myotis dasycneme

Kūdrinis pelėausis (lot. Myotis dasycneme, angl. Pond Bat, vok. Teichfledermaus) - šikšnosparnių rūšis. Lietuvoje reta rūšis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Kūdrinis pelėausis | Myotis dasycneme

Saugomų gyvūnų rūšių 2 kategorija

Mažasis nakviša | Nyctalus leisleri

Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri) yra šikšnosparnių rūšis, priklausantis Nyctalus genčiai. Ilgis iki 6,8 cm, išskleistų sparnų ilgis - 32 cm.  Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Mažasis nakviša | Nyctalus leisleri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Natererio pelėausis | Myotis nattereri

Natererio pelėausis (lot. Myotis nattereri) yra lygianosinių šeimos (Vespertilionidae) šikšnosparnis. Daugelyje šalių tai yra saugoma rūšis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Natererio pelėausis | Myotis nattereri

Saugomų gyvūnų rūšių 3 kategorija

Rudasis ausylis | Plecotus auritus

Rudasis ausylis (lot. Plecotus auritus, angl. Brown long-eared bat, vok. Braunes Langohr) - lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 metų.

Rudasis ausylis | Plecotus auritus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rudasis nakviša | Nyctalus noctula

Rudasis nakviša (lot. Nyctalus noctula, angl. Great evening,  vok. Großer Abendsegler) - lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Didžiausias šikšnosparnis Lietuvoje. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Rudasis nakviša | Nyctalus noctula

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija

Šiaurinis šikšnys | Eptesicus nilssoni

Šiaurinis šikšnys (lot. Eptesicus nilssonii) - lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos sėslusis šikšnosparnis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Šiaurinis šikšnys | Eptesicus nilssoni

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

Šikšniukas nykštukas (lot. Pipistrellus pipistrellus, angl. Common Pipistrelle, vok. Zwergfledermaus) - lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Vėlyvasis šikšnys | Eptesicus serotinus

Vėlyvasis šikšnys (lot. Eptesicus serotinus, angl. Serotine bat, vok. Breitflügelfledermaus) - lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos Raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 metų.

Vėlyvasis šikšnys | Eptesicus serotinus

Saugomų gyvūnų rūšių 5 kategorija