Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

Rūšies paplitimo žemėlapis

Šikšniukas nykštukas (lot. Pipistrellus pipistrellus, angl. Common Pipistrelle, vok. Zwergfledermaus) - lygianosinių (lot. Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 iki 2019 metų.

Video | Šikšniukas nykštukas

Šikšniukas nykštukas paplitęs didesnėje Europos dalyje, kai kuriose pietvakarinėse Azijos teritorijose bei Šiaurinėje Afrikoje. Europoje plačiai paplitusi rūšis, Šiaurinėse dalyse - tik iki 63-64° š. platumos. Lietuvoje plačiai paplitusi, aptikta daugelyje rajonų.

Šikšniukas nykštukas yra mažas šikšnosparnis, migrantas. Lietuvoje aptinkamas tiktai šiltuoju metų laiku. Iš Pietvakarių Europos žiemoviečių sugrįžta gegužes pradžioje. Patelių kolonijos įsikuria gerai saulės šildomų pastatų stogų, sienų ertmėse, už langų apvadų. Neretai laikosi kartu su Natuzijaus šikšniukais, kitais šikšnosparniais. Patinai slepiasi pavieniui arba mažomis grupelėmis.

Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

Photo by Gilles San Martin on Foter.com / CC BY-SA

Minta smulkiais vabzdžiais miškingų vietovių pakraščiuose, vandens telkinių pakrantėse ir parkuose. Maitintis skrenda tuojau po saules laidos. Aktyviai maitinasi ir paryčiais. Atvėsus orams, kaip ir kiti šikšnosparniai, tam tikrą laikotarpį praleidžia įmigę. Veda vieną, kartais du jauniklius. Rudeninė migracija prasideda liepos pabaigoje. Jos metu ir poruojasi.

Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

Photo by Meneer Zjeroen on Foter.com / CC BY

Šikšniukas nykštukas nors ir plačiai paplitęs šikšnosparnis, bet negausus. Dažniausiai randami pavieniai individai arba mažos jų grupeles. Didesnės grupės (iki 500 individų) aptiktos rudeninės migracijos metu Aukštaitijos nacionaliniame parke.

Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

Photo by Mike Richardson and Sarah Winch on Foter.com / CC BY-NC-ND

Šikšniukas nykštukas nors ir plačiai paplitęs šikšnosparnis, bet negausus. Dažniausiai randami pavieniai individai arba mažos jų grupeles. Didesnės grupės (iki 500 individų) aptiktos rudeninės migracijos metu Aukštaitijos nacionaliniame parke.

Didžiausia grėsmė rūšiai yra senų pastatų atnaujinimas. Tose vietose, kuriose lankosi didelės mažųjų šikšnosparnių grupės, reikėtų įrengti pastatų pastoges imituojančių ar kitokių slėptuvių.

Šikšniukų nykštukų paplitimo žemėlapis

Maloniai kviečiame prisidėti prie rūšių stebėjimo ir radaviečių fiksavimo. Svarbu: fotografija, vieta ir laikas, plačiau skiltyje apie projektą.


Tipas: Chordiniai (Chordata)

Šeima: Lygianosiniai (Vespertilionidae)

Būrys: Šikšnosparniai (Chiroptera)

Gyvena:

Palikuoniai:


Kategorija: 4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas

Saugomų gyvūnų rūšių 4 kategorija

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta