Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas 2019 m.

(Įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 liepos 31 d.)

Eiti į naują galiojantį sąrašą 


GYVŪNAI ↓

Žinduoliai ↓ Paukščiai ↓ Ropliai

Varliagyviai ↓ Žuvys ↓ Moliuskai

Vorai ↓ Vabzdžiai ↓ Vėžiagyviai

Dėlės

 

AUGALAI ↓

Pataisūnai ↓ Asiūklūnai ↓ Šertvūnai

Magnolijūnai ↓ Maurabragūnai ↓ Samanos

 

GRYBAI ↓

Grybai ↓ Kerpės


 

I SKYRIUS

GYVŪNAI

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Žinduoliai

 1. Stumbras – Bison bonasus L. ►
 2. Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas ►
 3. Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber ►
 4. Didžioji miegapelė – Glis glis L. ►
 5. Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius ►
 6. Baltasis kiškis – Lepus timidus L. ►
 7. Lūšis – Lynx lynx L. ►
 8. Branto pelėausis – Myotis brandtii Eversmann ►
 9. Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie ►
 10. Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl ►
 11. Šermuonėlis – Mustela erminea L. ►
 12. Rudasis lokys – Ursus arctos L. ►
 13. Dvispalvis plikšnys – Vespertilio murinus L. ►

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Paukščiai

 1. Vištvanagis – Accipiter gentilis L.
 2. Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.
 3. Lututė – Aegolius funereus L.
 4. Tulžys – Alcedo atthis L.
 5. Smailiauodegė antis – Anas acuta L.
 6. Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.
 7. Pilkoji antis – Anas strepera L.
 8. Dryžagalvė kryklė – Anas querquedula L.
 9. Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.
 10. Mažoji žąsis – Anser erythropus L.
 11. Rudagalvė antis – Aythya ferina L.
 12. Balinė pelėda –Asio flammeus Pontopp.
 13. Pelėdikė – Athene noctua Scop.
 14. Rudė – Aythya nyroca Gul.
 15. Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.
 16. Didysis apuokas – Bubobubo L.
 17. Didysis baublys – Botaurus stellaris L.
 18. Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.
 19. Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.
 20. Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybridaPall.
 21. Baltasparnė žuvėdra – Chlidonias leucoptera Temm.
 22. Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.
 23. Juodasis gandras – Ciconia nigra L.
 24. Gyvatėdis – Circaetus gallicusGm.
 25. Pievinė lingė – Circus pygargus L.
 26. Didysis erelis rėksnys –Clanga clanga Pall.
 27. Mažasis erelis rėksnys – Clanga pomarina C. L. Brehm
 28. Ledinė antis – Clangula hyemalis L.
 29. Uldukas – Columba oenas L.
 30. Žalvarnis – Coracias garrulus L.
 31. Griežlė – Crex crex L.
 32. Baltnugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.
 33. Sodinė starta – Emberiza hortulana L.
 34. Startsakalis – Falco columbarius L.
 35. Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.
 36. Sketsakalis – Falco subbuteo L.
 37. Pelėsakalis – Falco tinnunculus L.
 38. Stulgys – Gallinago media Lath.
 39. Juodakaklis naras – Gavia arctica L.
 40. Žvirblinė pelėda –Glaucidium passerinum L.
 41. Jūršarkė – Haematopus ostralegus L.
 42. Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla L.
 43. Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.
 44. Mažasis kiras – Larus minutus Pall.
 45. Griciukas – Limosa limosa L.
 46. Mėlyngurklė – Luscinia svecica L.
 47. Nuodėgulė – Melanitta fusca L.
 48. Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.
 49. Pilkoji starta – Miliaria calandra L.
 50. Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.
 51. Rudasis peslys – Milvus milvus L.
 52. Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.
 53. Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.
 54. Žuvininkas – Pandion haliaetus L.
 55. Pilkoji kurapka –Perdix perdix L.
 56. Vapsvaėdis – Pernis apivorus L.
 57. Gaidukas – Philomachus pugnax L.
 58. Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.
 59. Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.
 60. Žalioji meleta – Picus viridis L.
 61. Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.
 62. Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.
 63. Rudakaklis kragas – Podiceps grisegena Bodd
 64. Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis Brehm
 65. Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.
 66. Švygžda – Porzana porzana L.
 67. Avocetė – Recurvirostra avosetta L.
 68. Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.
 69. Paprastasis purplelis – Streptopelia turtur L.
 70. Uralinė pelėda – Strix uralensis Pall.
 71. Urvinė antis – Tadorna tadorna L.
 72. Tetervinas – Tetrao tetrix L.
 73. Kurtinys – Tetrao urogallus L.
 74. Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.
 75. Tikutis – Tringa glareola L.
 76. Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.
 77. Kukutis – Upupa epops L.              

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Ropliai

 1. Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca L. ►
 2. Balinis vėžlys – Emys orbicularis L. ►

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Varliagyviai 

 1. Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L. ♫ ►
 2. Žalioji rupūžė – Bufotes viridis Laur. ►
 3. Nendrinė rupūžė – Epidalea calamita Laur. ♫ ►
 4. Europinė medvarlė – Hyla arborea L. ♫ ►
 5. Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur. ►

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Žuvys

 1. Aštriašnipis eršketas – Acipenser oxyrhynchus Mitchill + ►
 2. Skerssnukis – Chondrostoma nasus L. ►
 3. Ežerinis sykas – Coregonus maraena Bloch ►
 4. Vijūnas – Misgurnus fossilis L. ►
 5. Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L. ►
 6. Ežerinė rainė – Rhynchocypris percnurus Pallas ►
 7. Auksaspalvis kirtiklis – Sabanejewia baltica Witk. + ►

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Moliuskai

 1. Didysis arionas – Arion ater L. ►
 2. Slapioji šiurpenė – Isognomostoma isognomostomos Schr. +
 3. Ovalioji geldutė – Unio crassus Philipsson ►
 4. Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.
 5. Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.
 6. Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy ►

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Vorai

 1. Boružinis storagalvis – Eresus kollari ►

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Vabzdžiai 

 1. Didžioji anchinija – Anchinia daphnella D. & S.
 2. Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen
 3. Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.
 4. Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.
 5. Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson
 6. Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud
 7. Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert.
 8. Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese
 9. Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda
 10. Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Illiger
 11. Baltajuostis melsvys – Aricia eumedon Esp.
 12. Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.
 13. Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.
 14. Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.
 15. Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.
 16. Pietinis perlinukas – Brenthis daphne D. & S.
 17. Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.
 18. Margasis tarkšlys – Bryodemella tuberculata Fabr.
 19. Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.
 20. Kapnopsis – Capnopsis schilleri Rostock
 21. Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.
 22. Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.
 23. Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.
 24. Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.
 25. Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.
 26. Kalninė cikada –Cicadetta montana Scop.
 27. Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.
 28. Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.
 29. Šarvuotoji strėliukė – Coenagrion armatum  Charp.
 30. Rudaakis satyriukas – Coenonympha hero L.
 31. Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren
 32. Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.
 33. Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz
 34. Smailiaragis mėšlavabalis – Copris lunaris L.
 35. Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.
 36. Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.
 37. Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.
 38. Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.
 39. Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.
 40. Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadrimaculata Scop.
 41. Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.
 42. Rūdiškasis drevėspragšis – Elater ferrugineus L.
 43. Geltonkailis trumpasparnis– Emus hirtus L.
 44. Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Moels
 45. Ūsuotis dailidė – Ergates faber L.
 46. Juodoji hesperija – Erynnis tages L.
 47. Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.
 48. Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.
 49. Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.
 50. Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda
 51. Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.
 52. Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.
 53. Dvijuostė nendradusė – Graphoderus bilineatus De Geer
 54. Juodasis satyras – Hipparchia hermione L.
 55. Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfh.
 56. Geltonmargė meškutė – Hyphoraia aulica L.
 57. Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.
 58. Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall
 59. Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.
 60. Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.
 61. Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.
 62. Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.
 63. Šiaurinis auksinukas –Lycaena helle D. & S.
 64. Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.
 65. Juodamargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.
 66. Didysis trumpasparnis medkirtis – Necydalis major L.
 67. Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.
 68. Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang.
 69. Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.
 70. Juostakaktis svirplys – Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844)
 71. Kalninis spragtukas –Montana montana (Kollar, 1833)
 72. Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.
 73. Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly
 74. Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.
 75. Pleištinė skėtė – Ophiogomphus cecilia Fourc.
 76. Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma barnabita  Motsch.
 77. Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.
 78. Machaonas – Papilio machaon L.
 79. Didžioji auksavapsvė – Parnopes grandior (Pallas, 1771)
 80. Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.
 81. Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.
 82. Gencijoninis melsvys – Phengaris alcon D. & S.
 83. Taškuotasis melsvys – Phengaris arion L.
 84. Kraujalakinis melsvys – Phengaris teleius Bergstr.
 85. Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfh.
 86. Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.
 87. Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.
 88. Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.
 89. Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.
 90. Stepinis melsvys – Polyommatus coridon Poda
 91. Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.
 92. Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.
 93. Marmurinis auksavabalis – Protaetia marmorata Fabr.
 94. Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank
 95. Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.
 96. Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Allioni
 97. Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.
 98. Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H. – S.
 99. Kopinis skėriukas – Sphingonotus caerulans L.
 100. Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer
 101. Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.
 102. Tetralonija – Tetralonia malvae Rossi.
 103. Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.
 104. Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.
 105. Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.
 106. Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.
 107. Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Vėžiagyviai

 1. Plačiažnyplis vėžys – Astacus astacus L. ► +
 2. Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus L. ► +
 3. Reliktinė mizidė – Mysis relicta Lovén ►
 4. Keturspyglė šoniplauka – Pallaseopsis quadrispinosa G. O. Sars
 5. Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis Bosc ►

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Dėlės

 1. Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L. ►

  

↑ Į viršų ↑ 

 

II SKYRIUS

AUGALAI

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Pataisūnai 

 1. Ežerinė slepišerė – Isoetes lacustris L.
 2. Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Asiūklūnai 

 1. Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Šertvūnai 

 1. Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.
 2. Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifoliumW. D. J. Koch
 3. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
 4. Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitchc.
 5. Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.
 6. Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Magnolijūnai (Žiediniai augalai) 

 1. Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.
 2. Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.
 3. Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.
 4. Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.
 5. Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.
 6. Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord. & Fourr.
 7. Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.
 8. Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.
 9. Dirvinis česnakas – Allium vineale L.
 10. Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.
 11. Mažoji gegužraibė – Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
 12. Mažasis progailis – Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause
 13. Laiboji vyrskyde – Androsace filiformis Retz.
 14. Siauralapė smiltė – Arenaria procera Spreng.
 15. Kalninė arnika – Arnica montana L.
 16. Juodadantė kulkšnė – Astragalus danicus Retz.
 17. Liekninis beržas – Betula humilis Schrank
 18. Beržas keružis – Betula nana L.
 19. Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
 20. Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub
 21. Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
 22. Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.
 23. Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz
 24. Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.
 25. Protarpinė viksva – Carex distans L.
 26. Liūninė viksva – Carex heleonastes L. f.
 27. Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.
 28. Gauruotoji viksva – Carex filiformis L.
 29. Palaipinė viksva – Carex pediformis C. A. Mey.
 30. Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.
 31. Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner) Gilmour
 32. Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch
 33. Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.
 34. Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.
 35. Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill
 36. Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.
 37. Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl
 38. Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.
 39. Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Châtel.
 40. Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte
 41. Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat
 42. Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
 43. Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó
 44. Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.
 45. Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
 46. Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó
 47. Žalioji gegūnė – Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
 48. Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.
 49. Gauruotasis gvazdikas –Dianthus armeria L.
 50. Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas
 51. Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.
 52. Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.
 53. Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
 54. Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.
 55. Tyrulinė erika – Erica tetralix L.
 56. Lieknasis švylys – Eriophorum gracile Roth
 57. Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.
 58. Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.
 59. Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Čelak.) R. M. Fritsch
 60. Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
 61. Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.
 62. Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.
 63. Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.
 64. Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.
 65. Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner
 66. Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa(Willd.) Börner
 67. Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 68. Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
 69. Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.
 70. Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L.
 71. Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
 72. Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.
 73. Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
 74. Gebenė lipikė – Hedera helix L.
 75. Pievinė poavižė – Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco
 76. Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.
 77. Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.
 78. Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.
 79. Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.
 80. Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz
 81. Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.
 82. Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.
 83. Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel
 84. Druskinis vikšris – Juncus gerardi Loisel.
 85. Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.
 86. Gelsvasis pūkelis – Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev
 87. Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.
 88. Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.
 89. Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.
 90. Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.
 91. Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.
 92. Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.
 93. Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.
 94. Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.
 95. Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.
 96. Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.
 97. Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.
 98. Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.
 99. Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.
 100. Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt
 101. Mažasis plukenis – Najas minor All.
 102. Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton
 103. Smulkiažiedė gegužraibė – Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
 104. Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.
 105. Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
 106. Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumilum (Timm) DC.
 107. Musinis ofris – Ophrys insectifera L.
 108. Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.
 109. Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.
 110. Didžioji džioveklė – Orobanche elatior Sutton
 111. Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.
 112. Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum-carolinum L.
 113. Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.
 114. Šiurkščioji vanagutė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz & Sch. Bip.
 115. Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.
 116. Retažiedė miglė –Poa remota Forselles
 117. Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.
 118. Smailialapė plūdė –Potamogeton acutifolius Link
 119. Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.
 120. Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.
 121. Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler
 122. Dygioji slyva – Prunus spinosa L.
 123. Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.
 124. Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.
 125. Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth
 126. Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton
 127. Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.
 128. Laplandinis karklas – Salix lapponum L.
 129. Gulsčiasis karklas – Salix repens L.
 130. Smiltyninė druskė – Salsola kali L.
 131. Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.
 132. Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.
 133. Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.
 134. Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.
 135. Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link
 136. Pelkinis kalnasargis – Selinum dubium (Schkuhr) Leute
 137. Kalninis auksveitis – Seseli annuum L.
 138. Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.
 139. Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
 140. Lietuvinė naktižiedė – Silene lituanica Zapalł
 141. Siauralapis šiurpis – Sparganium angustifoliumMichx.
 142. Stačioji notra – Stachys recta L.
 143. Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck
 144. Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.
 145. Gauruotoji žilė – Tephroseris palustris (L.) Rchb.
 146. Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.
 147. Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne
 148. Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
 149. Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.
 150. Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.
 151. Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.
 152. Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritimum L.
 153. Trispalvis astras –Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
 154. Lobelio čemerys – Veratrum lobelianum Bernh.
 155. Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.
 156. Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.
 157. Griovinė našlaitė – Viola stagnina Schult.
 158. Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Maurabragūnai 

 1. Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Hartman) Bruzelius
 2. Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Loisel.
 3. Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.
 4. Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun
 5. Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. F. Müll.) A. Braun

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Samanos 

 1. Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
 2. Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske
 3. Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray
 4. Funko brija – Bryum funckii Schwaegr.
 5. Šleicherio brija – Bryum schleicheri DC.
 6. Belapis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.)Brid. ex Moug. & Nestl.
 7. Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
 8. Helerio kryžmataurė – Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.
 9. Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Müll. Hal.
 10. Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
 11. Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
 12. Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.
 13. Menturiškoji skylenė – Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.
 14. Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii Ruthe
 15. Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Schimp.
 16. Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides C.Hartm.
 17. Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.
 18. Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
 19. Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
 20. Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
 21. Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (Richter) Ảngstr.
 22. Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche
 23. Rutės duoja – Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa
 24. Lieknoji barzdenė – Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr.
 25. Lajelio žvynuotė – Pallavicinia lyelii (Hook.) Gray
 26. Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
 27. Mažoji tujinutė – Pelekium minutulum (Hedw.) Touw
 28. Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.
 29. Vingialapė pažulnutė – Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
 30. Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeif.
 31. Brijinė potija – Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M.J. Cano
 32. Pataisinė drepanė – Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs
 33. Vingiastiebė dygė – Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske
 34. Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.
 35. Pūpsančioji žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.
 36. Lajelio šepšė – Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra
 37. Vingiuotoji rikardia – Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle
 38. Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
 39. Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr
 40. Kilnioji seligerija – Seligeria donniana (Sm.) Hal. Müll.
 41. Šukelinis kiminas – Sphagnum austinii Sull.
 42. Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. & DC.
 43. Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.
 44. Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.
 45. Žvilgantysis kiminas – Sphagnum subnitens Russow & Warnst.
 46. Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.
 47. Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.
 48. Paunksminė skomenė – Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats.
 49. Ilgakaklė driuše – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.
 50. Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
 51. Įkirptoji tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske
 52. Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

III SKYRIUS

GRYBAI

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Grybai

 1. Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer
 2. Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F. H. Møller) F. H. Møller
 3. Pilkšvarudė bankera – Bankera fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar
 4. Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.
 5. Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.
 6. Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.
 7. Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer
 8. Pelkinė vilktabokė – Bovista paludosa Lév.
 9. Fechtnerio baravykas – Butyriboletus fechtneri(Velen.) D. Arora & J. L. Frank
 10. Kartusis baravykas – Caloboletus radicans(Pers.) Vizzini
 11. Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.
 12. Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus Pers.
 13. Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad.
 14. Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk
 15. Žydrasis nuosėdis – Cortinarius moënne-loccozii Bidaud
 16. Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Orlicz
 17. Kalkiamėgė dygiabudė – Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon
 18. Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler
 19. Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
 20. Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.
 21. Didysis žvaigždinas – Geastrum triplex Jungh.
 22. Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum Pers.
 23. Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.
 24. Stambioji karteklė – Gymnopilus junonius(Fr.) P. D. Orton
 25. Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.
 26. Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray
 27. Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk
 28. Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.
 29. Plonakotis dyglutėlis – Hydnellum gracilipes (P. Karst.) P. Karst.
 30. Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon
 31. Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.
 32. Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.
 33. Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman
 34. Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill
 35. Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
 36. Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.
 37. Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.
 38. Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.
 39. Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.
 40. Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.
 41. Baltoji žvynabudėlė – Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.
 42. Rausvarudė žvynabudėlė – Lepiota fuscovinacea J. E. Lange & F. H. Møller
 43. Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke
 44. Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer
 45. Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.
 46. Šuniškoji poniabudėlė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.
 47. Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla–panis (Jacq.) Donk
 48. Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durieu et Lév.
 49. Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.
 50. Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst
 51. Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romeli) Bourdot & Galzin
 52. Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
 53. Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
 54. Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert
 55. Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.
 56. Gyslotoji kremzliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
 57. Auksaviršė ūmėdė – Russula aurea Pers.
 58. Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.
 59. Obelinis minkštadyglis – Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.
 60. Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.
 61. Kvapioji ragapintė – Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns
 62. Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.
 63. Kietasis laibadyglis – Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss.
 64. Geltonoji plutpintenė – Stereopsis vitellina (S. Lundell) D. A. Reid
 65. Tikrasis žvynbaravykis – Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.
 66. Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.
 67. Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schäff.
 68. Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.
 69. Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.
 70. Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.
 71. Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.
 72. Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
 73. Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Kerpės 

 1. Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.
 2. Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.
 3. Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.
 4. Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb.
 5. Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
 6. Grakščioji žiovenė – Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson & Middelb.
 7. Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell
 8. Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.
 9. Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 10. Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
 11. Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.
 12. Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.
 13. Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
 14. Upinė odkerpė – Dermatocarpon luridum(With.) J. R. Laundon
 15. Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.
 16. Kintančioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.
 17. Baltakraštė artonija – Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch & G. Thor
 18. Flotovo gialekta – Gyalecta flotowii Körb.
 19. Guobinė gialekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
 20. Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
 21. Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
 22. Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat
 23. Upinis gleivytis – Leptogium rivulare(Ach.) Mont.
 24. Gauruotasis gleivytis – Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.
 25. Plačioji platužė (pagal redakciją, lietuviškai turėtų būti: Plačioji plautužė) – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
 26. Smulkialakštis juodkežis – Montanelia panniformis (Nyl.) Divakar & al.
 27. Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
 28. Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
 29. Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.
 30. Užlinkusioji nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.
 31. Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.
 32. Gulsčioji meškapėdė –Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
 33. Ponašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
 34. Juodžalis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.
 35. Kerpiškasis gleivytis – Scytinium lichenoides (L.) Otálora & al.
 36. Latakinis gleivytis – Scytinium palmatum (Huds.) Gray
 37. Adatiškasis gleivytis – Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora & al.
 38. Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.
 39. Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.
 40. Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell
 41. Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
 42. Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale
 43. Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
 44. Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Funck

 

↑ Į viršų ↑ 

 

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta